Kurdistan Democratic Party
KDP-IRAN
Kurdistanukurd
وبسایت مرکزی حزب دمکرات کردستان
یکشنبە ۳۰ تیر ۱۳۹۸ | 21/07/2019 | ساعت:

مسئول کل اتحادیەی ملی دانشجویان کرد در خارج از وزارت دادگستری و پناهندگی نروژ دیدار کرد

11/11/2018 | 13:43:48
+A
-A

ناصر قادرپور، مسئول کل اتحادیەی ملی دانشجویان کرد در خارج از کشور، ١٨ آبان‌ماه، در ادامەی دیدار‌ها و نشست‌های دیپلامتیک خود، از سوی ” تور میکل‌وارا”، وزیر دادگستری و امور پناهندگان مورد استقبال قرار گرفت.
در این دیدار ناصر قادرپور بە بحث در خصوص اوضاع کلی ملت کرد در فضای دیکتاتوری حاکم بر کردستان تحت استیلای جمهوری اسلامی و بخصوص قشر دانشجو، جوانان و زنان درسیستم آموزش و پرورش پرداخت و از اقدامات رژیم برای ممانعت از پیشرفت دانشجویان در دانشگاەها و مراکز آموزشی سخن گفت و اعلام داشت: مقامات رژیم جمهوری اسلامی بە روش‌های مختلف تلاش میکنند کە دانشجویان کرد از داشتن تحصیلات عالی و پیشرفت در زمینەهای عملی باز بمانند.
مسئول کل اتحادیەی ملی دانشجویان کرد در بخشی از سخنانش بە این موضوع اشارە نمود کە بر اساس قانون جمهوری اسلامی، بە جز ملیت حاکم بر ایران، ملیت‌های دیگر، و بە خصوص کردها حق داشتن مناسب و بست‌های عالی دولتی را ندارند.
ناصر قادرپور در پایان از این مقام نروژی درخواست نمود کە بە مشکلات کوردهای پناهندە در این کشور رسیدگی و پروندەهایی کە قادر بە دریافت پناهندگی نشدەاند بازخوانی شوند.