Kurdistan Democratic Party
KDP-IRAN
Kurdistanukurd
وبسایت مرکزی حزب دمکرات کردستان
یکشنبە ۳۰ تیر ۱۳۹۸ | 21/07/2019 | ساعت:

دیدار یک هیأت نروژی از دبیرخانەی حزب دمکرات کردستان

28/11/2018 | 14:48:35
+A
-A

بعدازظهر سەشنبە ششم آذرماە برابر با ٢٧ نوامبر سال جاری میلادی یک هیأت نروژی متشکل از جمعی از شخصیت‌های آکادمی و انسان‌دوست این کشور کە با سازمان نروژی ” همبستگی با کردستان” فعالیت می‌کنند از دبیرخانەی حزب دمکرات کردستان دیدار کردند.
هیأت میهمان کە از سوی آقای “یان بویر ویندهام”، یکی از مسئولان سازمان همبستگی با کردستان سرپرستی می‌شد از سوی رفیق مصطفی مولودی دبیرکل حزب دمکرات کردستان مورد استقبال قرار گرفتند.
در ابتدای این دیدار هیأت نروژی ضمن ابراز همدردی با حزب دمکرات کردستان و خانوادە شهیدان موشکباران قلعەی دمکرات و ابراز انزجار از جنایات جمهوری اسلامی، متذکر شدند کە در زمان موشکباران در فعالیت‌های کمیتەی حزب در نروژ بدین مناسبت ناگوار مشارکت داشتند و همچنین مایل بودند بیشتر در مورد مسألەی کرد در کردستان ایران کسب اطلاع کنند.
در پی آن دبیرکل حزب دمکرات کردستان با قدردانی از دیدار این هیأت و تقدیر از همەی شخصیت‌ها و گروەهایی کە این جنایت جمهوری اسلامی را محکوم کردە و با خلق کرد و حزب دمکرات همدردی نمودند، پیرامون این رویداد و تبعات آن بر جنبش خلق کرد در کردستان و همچنین رسوایی جمهوری اسلامی کە بارزترین نماد آن اعتصاب سراسری تودەهای مردم شهرهای کردستان ایران در محکومیت جنایت موشکباران قلعەی دمکرات و اعدام همزمان جوانان کرد در زندانها بود، سخنانی ایراد کرد.
در ادامەی این نشست طرفین پیرامون وضعیت منطقەی خاورمیانە، سیاست‌های مخرب و تجاوزکارانەی جمهوری اسلامی، آیندە این رژیم و وضعیت جنبش خلق کرد و مبارزە حزب دمکرات کردستان، چگونگی ارتقاء توجە و حمایت بیشتر محافل و مجامع نروژی از خلق کرد و حزب دمکرات کردستان و نقش کردهای ساکن این کشور در این مورد، بە تبادل نظر پرداختند. شایان ذکر است هیأت میهمان از محل موشکباران قلعەی دمکرات دیدار کردند.