Kurdistan Democratic Party
KDP-IRAN
Kurdistanukurd
وبسایت مرکزی حزب دمکرات کردستان
یکشنبە ۵ خرداد ۱۳۹۸ | 26/05/2019 | ساعت:

اظهارات سخیف یکی از اعضای شورای نگهبان در مورد زنان

04/12/2018 | 10:48:54
+A
-A

آخوند محمدیزدی، عضو شورای نگهبان رژیم روز ۱۲دوشنبە آذرماه در تازه‌ترین اظهارات زن ستیزانەی خود به طلاب حقوقدانی که پای سخنرانی او نشسته بودند گفته که برای جلوگیری از مفسده، حقوق‌دانان نباید زنان را به تنهایی در محل کارشان راه بدهند. محمد یزدی کە دبیر جامعه مدرسین حوزه علمیه قم نیز است توصیه کردە از آن رو که زنان می‌توانند با “مکر و حیله” بر قضات تاثیرگذار باشند، مراجعان زن را به تنهایی به محل کار خود راه ندهند.او با تاکید بر اینکه فعالان قضایی در ارتباطات کاری با مراجعان باید دقت کنند گفت: «مواظب کیدهای برخی از روابط جنسیتی باشید؛ زیرا زنان می‌توانند با برخی کیدها روی روند قضایی تاثیرگذار باشند.
مقامات رژیم با آن که بطور مکرر بر «نقش والای زن» در اسلام تاکید می‌کنند، هیچگاە نگاه مثبتی به زنان، حضور اجتماعی و فعالیت سیاسی آنها نداشتە و نقش زنان را تنها در زاد و ولد و خانه‌داری خلاصه می‌کنند.