Kurdistan Democratic Party
KDP-IRAN
Kurdistanukurd
وبسایت مرکزی حزب دمکرات کردستان
یکشنبە ۳ شهریور ۱۳۹۸ | 25/08/2019 | ساعت:

تداوم کشتار کولبران کرد توسط نیروهای مسلح رژیم

06/12/2018 | 09:57:22
+A
-A

انگار جنایات نیروهای مسلح رژیم در کشتار کولبران کرد را پایانی نیست و مردم مناطق مرزی کردستان باید هر روز شاهد کشتە و زخمی شدن آنان باشند.
در ادامەی کشتار کولبران کرد از سوی نیروهای مسلح رژیم روز چهارشنبە چهاردهم آذرماە یک کولبر دیگر کرد بە نام قادر صالحیان فرزند جمیل از اهالی دیزج مرگور ارومیە کە دارای چهار فرزند می‌باشد بر اثر تیراندازی هدفمند نیروهای مسلح در منطقەی مرزی “کێلەشین” اشنویە هدف قرار گرفت و جان سپرد.
همزمان گروهی دیگر از کولبران در ارتفاعات مرزی دالامپر ارومیه در کمین همین نیروها افتاده و پس از گشودن آتش، یک تن به نام “عمر نبی‌زاد” از اهالی همین منطقه از ناحیه‌ی کمر دچار مصدومیت شدید شده و سپس جهت رسیدگی پزشکی، به مراکز درمانی ارومیه منتقل شد.
قتل این کولبر در حالی است کە طی یک هفتە اخیر نە کولبر دیگر در مناطق مرزی شهرهای ارومیە، پیرانشهر، سردشت و بانە بر اثر تیراندازی نیروهای مسلع مرزی کشتە و مجروح شدند. در هردو مورد نیروهای مسلح رژیم کولبران کرد را بەظن حمل کالای قاچاق مورد هدف قرار دادەاند.
نیروهای مسلح رژیم در شرایطی اقدام بە تیراندازی بسوی کولبران کرد و کشتار آنان در مناطق مرزی می‌نمایند کە طی چند سال اخیر این اعمال جنایتکارانە از سوی نهادهای مدافع حقوق بشر محکوم گشتەاست. از سوی دیگر نمایندگان کرد مجلس رژیم نیز نسبت بە تیراندازی بە کولبران بارها بە مقامات دولت تذکر دادە و خواستار ایجاد فرصت‌های شغلی برای مردم این مناطق و ساماندهی معابر کولبری شدەاند تا کشتار کولبران متوقف گردد.