Kurdistan Democratic Party
KDP-IRAN
Kurdistanukurd
وبسایت مرکزی حزب دمکرات کردستان
یکشنبە ۳ شهریور ۱۳۹۸ | 25/08/2019 | ساعت:

صدور حکم ۳۰ سال زندان برای چهار تن از معترضان دیماه گذشتە

06/12/2018 | 11:45:52
+A
-A

در آستانەی خیزش تودەهای مردم ایران در دیماە گذشتە کە قریب بە ١٠٠ شهر بزرگ و کوچک ایران و کردستان را فرا گرفت و طی آن بیش از ٥ هزار تن بازداشت شدند، دادگاه انقلاب اراک، چهار تن از شهروندان بازداشت شده در این حرکت بزرگ مردمی را در شهرستان شازند را به جمعا ۳۰ سال زندان محکوم کرده است.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، محمد نجفی، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر که در حال سپری کردن محکومیت سه ساله خود در زندان اراک است، در بخش دوم پرونده خود که به صورت گروهی صادر شده به اتهام “کمک به دولت متخاصم از طریق مصاحبه با رسانه‌های خارجی” به ۱۳ سال زندان محکوم شده است.
علی باقری دیگر فعال مدنی نیز با اتهام مشابه به ۱۳ سال زندان محکوم گشته است.
مسعود عاجلو و بهزاد علی بخشی، شهروندان اراکی نیز هر یک به ۲ سال حبس تعلیقی محکوم شدند.
گفتنی است که دادگاه انقلاب اراک محمد نجفی، وکیل دادگستری را به دلیل اطلاع رسانی در خصوص جانباختن وحید حیدری در بازداشتگاه اراک به ٣ سال زندان و ٧۴ ضربه شلاق نیز محکوم کرده و این حکم از آبان ماه ۹۷ در اجرا است. وحید حیدری دستفروشی که روز دهم دی ماه در جریان اعتراضات مردم این شهر در همان میدانی که دستفروشی میکرد بازداشت شد و سپس زیر شکنجه کشته شد.
شایان ذکر است در جریان اعتراضات دیماە سال گذشتە و متعاقب آن بیش از ٣٠ تن از بازداشت شدگان در شکنجەگاەهای رژیم توسط بازجویان تحت شکنجە بە قتل رسیدند. در شهرهای کردستان نیز دە تن از بازداشت شدگان در حین بازجویی کشتە شدند. مأموران دستگاە قضایی و زندانبانان در همگی موارد این جنایات مدعی شدند کە زندانیان اقدام بە خودکشی کردند. ادعایی کە از خانوادەی قربانیان و سوی نهادهای مدافع حقوق بشر مردود شناختە شد.