Kurdistan Democratic Party
KDP-IRAN
Kurdistanukurd
وبسایت مرکزی حزب دمکرات کردستان
جمعە ۲۹ شهریور ۱۳۹۸ | 19/09/2019 | ساعت:

بیانیه شورای دموکراسی خواهان ایران در باره اعتصابات سراسری معلمان

07/03/2019 | 08:43:46
+A
-A

اعتصاب سراسری معلمان در مسیر اتحاد بزرگ جنبشها است
اعلام اعتصاب سراسری معلمان در روزهای 12، 13 و 14 اسفند ۱۳۹۷ از طرف شورای این صنف، که به دلیل قرار گرفتن این طیف عظیم اجتماعی در زیر خط فقر و محرومیت از امکانات درمانی و رفاهی و درآمدی است، صورت گرفته است حقوقی که در هر کشوری حق بدیهی آنها محسوب می شود. سالها است که معلمان کشور به دلیل بحرانهای دست ساز جمهوری اسلامی و بخاطر غارت و سوء استفاده از منابع کشوروفساد جاری در کل سیستم جمهوری اسلامی بتدریج از طبقه متوسط به طبقه محروم جامعه سقوط کرده اند. بر اساس آمارهای اقتصادی کارشناسان از درون کشور دو دهک از شش دهک طبقه متوسط به سمت محرومیت سوق داده شدند. اما معلمان کشور به دلیل برخورداری از پیوند اجتماع خاص خود و ارتباطات دائمی در مدارس و آموزشگا های کشور و احساس درد مشترک که مبین محرومیت و فقر مستولی شده بر جامعه آنها است دارای ویژگی اعتراضات بزرگ سراسری شده اند و در طی سالها که این اعتراضات به صورت ممتد و دائمی صورت گرفته است اعتراضات معلمان به جنبشی بزرگ در کنار سایر جنبشهای اعتراضی تبدیل شده است.
جنبش معلمان در اشکال اعتراضات خیابانی و اعتصابات و فراخوان این طیف عظیم اجتماعی از جنبش کارگران و دانشجویان به منظور سراسری نمودن اعتراضات و اعتصابات اجتماعی در مقابل حکومت فاسد جمهوری اسلامی و هم سرایی جنبش کارگران و دانشجویان در کنار معلمان، به نمونه ای از یک اتحاد کلاسیک و موثر تبدیل شده ند که در تغییرات بزرگ سیاسی و اجتماعی نقش تعیین کننده ایفاء می کنند.
شورای دموکراسی خواهان ایران با حمایت از رهبری شورا های جنبشهای معلمان، کارگران، دانشجویان و سایر جنبش های اجتماعی و اعتراضی که همگی درد مشترک جامعه ایران را فریاد می زنند بر اتحاد ضروری آنها تاکید کرده و از آنها اعلام پشتیبانی می نماید.

جبهه دموکراتیک ایران
جنبش همبستگی ستم دیدگان دادخواه
حزب دموکرات کردستان
حزب کومله کردستان ایران
حزب تضامن دموکراتیک اهواز
جبهه متحد بلوچستان
حزب اتحاد بختيارى لرستان و کهگلویه و بویر احمد(لرستانات)
حزب مردم بلوچستان
سازمان فرهنگی٬ سياسى ترکمن صحرا
سازمان فرهنگی٬ سياسى آذربایجان

دبیرخانه شورای دموکراسی خواهان ایران
۵ مارس ۲۰۱۹