Kurdistan Democratic Party
KDP-IRAN
Kurdistanukurd
وبسایت مرکزی حزب دمکرات کردستان
یکشنبە ۵ خرداد ۱۳۹۸ | 26/05/2019 | ساعت:

گسترش قطع درختان و غارت منابع طبیعی زاگرس

14/03/2019 | 12:00:51
+A
-A

مافیای چوب و زاگرس فروشی باز هم بە فعالیت‌های خود افزودە و با محدود شدن فعالیتشان در جنگل‌های شمال ایران تمام تمکز و قدرتشان را بر جنگل‌های زاگرس معطوف نمودەاند. جنگل‌هایی کە سهم بسزایی در کاستن از آلودگی‌های هوا و ریزگردها دارند.

مدتی است کە اشخاص سود جوی وابستە بە جمهوری اسلامی مبادرت بە قطع درختان و غارت منابع طبیعی زاگرس نمودەاند.
کارشناسان زیست محیطی بارها اعلام داشتەاند این اقدام بسیار بیش از ظرفیت جنگلهای زاگرس است و ضربەای جبران ناپذیر را بە زیست بوم زاگرس وارد نمودە است.
برخی از منابع خبری، دلیل هجوم گستردەی سودجویان بە جنگلهای زاگرس را ممنوع شدن چوب بری در استان‌های شمالی ایران دانستەاند.
یکی از مناطقی کە بشدت در معرض حملەی مافیای دولتی چوب قرار دارد، لرستان و دیگری کردستان است.
در همین راستا رئیس منابع طبیعی استان لرستان اعلام نمودە کە روزانە بیش از ٢٠٠٠ کامیون و کامیونت بە انتقال درختان قطع شدەی جنگل‌های زاگرس در محدودەی این استان مشغول‌اند کە عمدەترین این درختان بلوط میباشد.
بنا بە گزارش فعالان زیست محیطی در کردستان، قطع درختان بلوط در زاگرس و کردستان، فاجعەای زیست محیطی را بەبار خواهد آورد.
از این رو از مردم کردستان خواستە شدە تا با این اقدام کە بە طور مشخص از سوی رژیم مدیریت میشود مقابلە نمایند.
چندی پیش نیز در همین خصوص انجمن زیست محیطی ” وژین” طی گزارشی اعلام داشت: مدتی است کە باند مافیای تجارت چوب در کوهستان‌های کردستان، با هدف تجارت، اقدام بە قطع درختان مریوان نمودە است و در این خصوص هیچ اورگان و نهاد دولتی بە این امر رسیدگی نکردە و از آن ممانعت بە عمل نیامدە است.