Kurdistan Democratic Party
KDP-IRAN
Kurdistanukurd
وبسایت مرکزی حزب دمکرات کردستان
یکشنبە ۲۶ خرداد ۱۳۹۸ | 16/06/2019 | ساعت:

واکنش مقامات جمهوری اسلامی و کشورهای همسایە بە قرارگیری سپاە در لیست تروریست

10/04/2019 | 13:32:02
+A
-A

اعلام قرارگیری سپاە در لیست گروەهای تروریستی از سوی آمریکا، واکنش‌هایی از سوی مقامات رژیم جمهوری اسلامی و همچنین همزمان نگرانی برخی از کشورهای منطقە نیز از این اقدام را در پی داشت. در این میان تمامی نمایندگان مجلس روز گذشتە با یونیفورم سپاە در مجلس حضور یافتند.

مولود چاووش اوغلو، وزیر خارجه ترکیه روز سه شنبه ۲۰ فروردین از تصمیم دولت آمریکا در قرار دادن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست “سازمان‌های تروریستی خارجی” انتقاد کرده و گفته است، این اقدام باعث بی ثباتی در منطقه می‌شود.
به گزارش آناتولی، مولود چاووش اوغلو همچنین گفته است: “ما اقدامات سپاه پاسداران در سوریه را تایید نمی‌کنیم و حتی مخالف این اقدامات هستیم اما این موضوع باعث نمی‌شود که نیروی نظامی رسمی یک کشور را گروه تروریستی بنامیم”.
در همین حال، عادل عبدالمهدی، نخست وزیر عراق در واکنش به وارد شدن نام سپاه پاسداران به لیست”سازمان های تروریستی خارجی” آمریکا، با اشاره به این‌که بغداد کوشید تا مانع اتخاذ چنین تصمیمی شود، گفته است، این تصمیم می‌تواند تأثیری منفی بر عراق و منطقه داشته باشد.
نخست وزیر عراق تصریح کرده است، هرگونه تشدید تنشی باعث می شود که همه ما بازنده باشیم.
این در حالی است مقام های آمریکایی می‌گویند، سپاه پاسداران عامل بی ثباتی در منطقه و سرکوب مخالفان در داخل ایران است.
لازم بذکر است این اقدام آمریکا در داخل ایران نیز واکنش‌های زیادی را بدنبال داشت کە از جملەی آن میتوان بە سخنان “: علی خامنەای ” اشارە کرد کە در این خصوص گفتە بود، آمریکا مشغول گربە رقصانی برای سپاە است.
حسن روحانی نیز اعلام داشتە بود کە سانتریفیوژهای ” آر ایت” را بەکار خواهد گرفت و رسانەهای رژیم بە خصوص شبکەهای تلویزیونی با تمام قدرت درصدد کوچک و بی‌اثر نشان دادە این اقدام آمریکا برآمدند و حتی مجریان برخی از برنامەها نیز با ئونیفرم سپاە بە اجرای برنامە پرداختند.
همچنین نمایندگان مجلس رژیم نیز با یونیفورم سپاە در مجلس حضور یافتند و علیە آمریکا شعار دادند.