Kurdistan Democratic Party
KDP-IRAN
Kurdistanukurd
وبسایت مرکزی حزب دمکرات کردستان
جمعە ۲۶ مهر ۱۳۹۸ | 18/10/2019 | ساعت:

فراخوان کمیسیون تشکیلات حزب دمکرات کردستان بمناسبت سی‌امین سالروز ترور دکتر قاسملو

06/07/2019 | 20:28:13
+A
-A

مردم حق‌طلب کردستان!

هواداران راە و مشی شهید دکتر قاسملو!

 

بیست‌ودوم تیرماە امسال، 30سال از ترور دبیرکل حزب دمکرات کردستان، شهید دکتر قاسملو و رفیق عبداللە قادری‌آذر، عضو کمیتەی مرکزی و نمایندەی حزب در خارج از کشور توسط دیپلمات تروریستهای جمهوری اسلامی در کشور اتریش میگذرد. هرچند پس ‌از گذشت سە دهە از این عمل تروریستی، پروندەی این جنایت همچنان مسکوت ماندە است، اما این پروندە در وجدان هر فرد هشیار کرد هموارە مفتوح بودە و جمهوری اسلامی ایران بعنوان یک رژیم تروریست رسوا و محکوم است.

درست است کە دکتر قاسملو رهبر فکری و دبیرکل حزب دمکرات بود، اما شخصیت دکتر قاسملو و نقش وی در جنبش حق‌طلبانەی مردم کردستان و و وسعت افکار و اندیشە‌هایش، او را در سطح میهنش بە یک شخصیت والای کردستانی بدل ساختە است، بە گونەای کە هر فرد و نیروی دمکرات و ترقیخواهی وی را از ان خود میداند.  بە همین دلیل جا دارد در سی‌امین سالروز ترور این رهبر برجستە کرد و کردستان، همگی بە اتفاق یکدیگر بە هر شکل و شیوەی ممکن یاد و خاطرەی وی را گرامی داشتە و تروریزم دولتی جمهوری اسلامی را محکوم کنیم.

 

اعضاء و هواداران حزب دمکرات کردستان!

شما کە بعد از شهادت رهبر کبیرمان، دکتر قاسملو با تمام هم‌ و توان خویش رهرو افکار و اندیشەهای قاسملو و همەی شهداء بودە و هستید، طی سالهای گذستە بدون توجە بە تهدیدات جمهوری اسلامی در شهرها و مناطق کردستان با اقدام بە فعالیت‌های گوناگون یاد و نام دکتر قاسملو را گرامی داشتەاید، و در سی‌امین سالروز این رویداد، وظیفەی بیشتری را برعهدە دارید.

بە همین دلیل کمیسیون تشکیلات حزب دمکرات کردستان ضمن تقدیر و تجلیل از تلاش و فعالیت شما، با خاطرنشان ساختن مجموعە برنامە و راهکار ویژە از کلیەی تودەهای مردم کردستان می‌خواهد کە متحد و یکپارچە و با شکوهی فزونتر از سالهای گذشتە یاد خاطرەی شهید دکتر قاسملو را گرامی بدارید.

کمیسیون تشکیلات حزب دمکرات کردستان بمناسبت سی‌امین سالروز شهادت دکتر قاسملو خواهان آنست:

١- بەهر شیوەی ممکن طی روزهای ٢١ و ٢٢ تیرماە با بکارگیری رنگ آبی یاد و خاطرەی شهید دکتر قاسملو گرامی داشتە شدە و تروریزم دولتی جمهوری اسلامی ایران محکوم گردد. بدین منظور در اماکن عمومی پرچم و نوار آبی برافراشتە شود و در پوشیدن لباس نیز تلاش شود از رنگ آبی استفادە بعمل آید.

٢- شبهای ٢١ و ٢٢ تیرماە با برافروختن شمع و پخش و انتشار یک عکس خاص، نشان دهید کە افکار و اندیشەهای قاسملو همچنان زندە هستند.

٣- شعارهای ویژەی یادروز ترور دکتر قاسملو با رنگ آبی نوشتە شود.

٤- با ترسیم علامت ضربدر و نوشتن شعار نە بە تروریزم جمهوری اسلامی، تروریزم دولتی دولتی محکوم شود.

گرامی باد یاد و خاطرەی شهید دکتر قاسملو و رفیق عبداللە‌ قادری‌آذر! ننگ و رسوایی از آن تروریزم دولتی جمهوری اسلامی ایران!

 

 

حزب دمکرات کردستان

کمیسیون تشکیلات

نهم تیرماە 1398 خورشیدی