Kurdistan Democratic Party
KDP-IRAN
Kurdistanukurd
وبسایت مرکزی حزب دمکرات کردستان
جمعە ۲۶ مهر ۱۳۹۸ | 18/10/2019 | ساعت:

هشت میلیون بی‌سواد در ایران

09/07/2019 | 13:18:58
+A
-A

مقامات جمهوری اسلامی در ادعاهایی متناقض آمارهایی متفاوت از تعداد بیسوادان در ایران ارائە میکنند، کە هم نشانگر نبود اقدامات میدانی و وجود آماری دقیق از میزان واقعی بی‌سوادی در ایران است و هم بیانگر ناهمگن بودن اجرای سیاست‌های سکوت در خصوص مناطق محروم و سرپوش گذاشتن بر آمار واقعی بی‌سوادی در این مناطق است.

چند ماه پس از آنکه مرکز پژوهش‌های مجلس جمهوری اسلامی شمار بی‌سوادان مطلق در ایران را نه میلیون نفر اعلام کرد، یکی از مقام‌های وزارت آموزش و پرورش رژیم این رقم را هشت میلیون تن دانست.
به گزارش خبرگزاری حکومتی ایسنا، لیلا رضایی، مدیرکل دفتر دوره‌های آموزش سوادآموزی وزارت آموزش و پرورش، در این باره گفتە است: در ایران حدود هشت میلیون بی‌سواد وجود دارد.
موضوعی کە اگرچە از لحاظ آماری یک میلیون کمتر از آمار اعلام شدەی قبل است، اما در عمل چیزی از معضلی کە دامن گیر جامعە و حاصل تبعیضات قومی، ملیتی، دینی و مذهبی صورت گرفت ە از سوی جمهوری اسلامی است نمی‌کاهد.
این مقام آموزش و پرورش همچنین از تلاش این وزارتخانه برای تحت پوشش قرار دادن سالانه ششصدهزار سوادآموز تا پایان برنامه ششم توسعه خبر داده است.
نهادهای بین‌المللی، از جمله بانک جهانی و سازمان یونسکو، شمار بی‌‎سوادان مطلق در ایران را بیشتر از آمار ذکرشده از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی ذکر کرده‌اند.
از جمله بر اساس آمارهای بانک جهانی، شمار بی‌سوادان ایران ۱۱.۶ میلیون نفر است.
لازم بذکر است یکی از مصادیق و شاخصەهای سواد در یونسکو توانایی خواندن و نوشتن بە زبان مادری است، امری کە در کردستان ایران علیرغم وجود قانون اساسی خود جمهوری اسلامی در این زمینە بەدلایل امنیتی و سیاسی بەاجرا درنیامدە است و در حال حاضر چندین فعال حوزەی آموزش زبان کردی از جملە زهرا محمدی در زندان بسر میبرند و احتمال متهم ساختن افراد قاین اینچنینی بە اتهمات امنیتی وجود دارد.