Kurdistan Democratic Party
KDP-IRAN
Kurdistanukurd
وبسایت مرکزی حزب دمکرات کردستان
شنبە ۲۹ دی ۱۳۹۷ | 19/01/2019 | ساعت:

برگزاری مراسم ٢٢ تیرماه در مقر دفتر سیاسیی حزب دمکرات کردستان

13/07/2015 | 10:45:35
+A
-A

حزب دمکرات کردستان با برگزاری مراسمی بەمناسبت سالروز ترور دکتر قاسملو و یارانش یاد و خاطره ی شهیدان وین را گرامی داشت.
در این مراسم که غروب یکشنبه ٢١ تیرماه با شرکت صدها تن از کادر و پیشمرگه و اعضاء حزب دموکرات کردستان برگزار شد از پیکره ی دکتر قاسلمو پردەبرداری شد.
این مراسم با سرود ملی ای رقیب و چند دقیقه ای سکوت و ایستادن به پاس گرامیداشت یاد و خاطرەی شهید قاسلمو و یارانش، آغاز شد. در ابتدای شروع برنامه های این مراسم، پیام دفتر سیاسی حزب دموکرات کردستان به بهانه ی این مناسبت از سوی مصطفی مولودی معاون دبیرکل حزب دموکرات کردستان قرائت گردید.
در پیام دفتر سیاسی حزب دموکرات با اشارە به نقش و شخصیت د.قاسلمو در جنبش سیاسی کورد آمدە بود :زمانی د.قاسلمو رهبری حزب دموکرات کردستان را بر عهده گرفت این حزب که بعد از شکست قیام مسلحانه سالهای ١٣٤٦-٤٧ و بدلیل ضعف و از هم پاشیدگی داخلی در بدترین شرایط تاریخی خود بسر می‌برد. د.قاسلمو با درایتی تمام مبانی حزب را دوباره بنا نهاد و خط و رهرو ی سیاسی برای حزب مشخص کرد. اندیشه و فکر قاسملو هم اکنون نیز تأثیرات گستردەای در برنامه ی سیاسی حزب داشته و دارد.
در بخش دیگری از پیام دفتر سیاسی حزب چنین می آید: د.قاسلمو زمانی که رهبری حزب را برعهده گرفت با درایت و تعقل تمام مبانی دمکراسی در حزبش را پایه ریزی کرد. استقلال در تصمیم گیری و منافع کورد چه در ارتباط با کشورهای همجوار و چه در ارتباط با نیروهای ایرانی و منطقه ای از مبادی غیرقابل تغییر دیپلماسی بود که در پیش گرفت.
بخش دیگری از پیام دفتر سیاسی بە این مهم تاکید کردە بود: د. قاسملو توانست تردید میان”ایرانی بودن” و”کردبودن” را از میان بردارد. با شجاعت و درایت از یکسو به نیروهای ایرانی اینرا فهماند که دوستی حزب دموکرات کردستان با جنبش کوردی در بخشهای دیگر کردستان حقی طبیعی برای حزبش است و هیچگونه تضادی با حق تعیین سرنوشت کرد در ایران ندارد. از سوی دیگر مبارزه در جهت رسیدن به حقوق ملی کرد در چارچوب ایران را نیز متضاد با اندیشه ملی کورد نمیدانست.
دکتر قاسملو در حالکیه براین نظر بود که کرد همچون ملتی دارای حق تعیین سرنوشت است و به هر شیوه ای حتی تأسیس کشوری مستقل می تواند آنرا تعیین کند،اما از روی واقع بینی سیاسی براین باور بود که باید کردهای بخشهای دیگر کردستان تلاش نمایند تا در چارچوب جغرافیای سیاسی کشوری که ضمیمه ی آن شده اند؛ مسئله ی خود را حل نمایند. به همین جهت هرگونه مداخله ای در جنبش کوردی بخش دیگری از کردستان در کشورهای دیگر را نادرست میدانست.
در پیام دفتر سیاسی همچنین می آید: د.قاسملو در حالی بدست تروریستان جمهوری اسلامی بر سر میز مذاکره شهید شد که اعتقادی عمیق به حل مسئله ی کورد از طریق گفتگو داشت و تروریزم را نیز در تمامی اشکال و روشهایش رد می نمود.
در خاتمەی پیام دفتر سیاسی حزب دموکرات کردستان همچنین ذکر شد: در بیست و ششمین سالیاد ترور د.قاسلمو و یارانش دوباره عهد و پیمان وفاداری به رهروش تجدید خواهند کرد و آن گفتار و سیاست و مبادی که د.قاسلمو به حزب و جنبش کوردی وارد نمود برآنان مسر و وفادار خواهند ماند.
حزب دموکرات کردستان و مبارزان کورد خود را مدیون درس و آموزه های استاد د.قاسلمو میدانند و او تا ابد در فکر و ذهن میهن پرستان کورد و مبارزان کورد زنده خواهد ماند.
در بخش دیگری از این مراسم، از سوی ماموستا عبدالله حسن زاده از پیکره ی د.قاسلمو پرده ی برداری شد. حسن زاده در گفتاری که به مناسبت پردەبرداری از پیکره ی د.قاسلمو (که هنرمند جوان شورش آهی آنرا ساخته است) با تقدیر از هنرمند سازنده ی این پیکره شورش آهی سخنانی در مورد این پیکره بیان داشت.
حسن زاده در پایان سخنانش بدین اشاره کرد: د.قاسلمو برای ما تنها رهبری سمبلیک نبود. او تکوین دهنده و زنده کننده ی حزب دموکرات بود. د.قاسلمو مجموعه ای مبانی و اهتمامی به حزب دموکرات کردستان وارد کرد که تا آن زمان در حزب دموکرات وجود نداشتند. این ایده و ارزش و پرنسیپ‌ها مجموعه ای خصائل دیگری نیز با خود دارند. نخست آنکه تا کنون نیز پایدارند و جای بسی افتخار برای همه ی ما هستند. دوم نیز با فروتنی تمام بیان میدارم: آن مبانی که در دورن احزاب کوردی و احزاب منطقه ای بودەاند در درون حزب دموکرات موجود و باید حزب با افتخار از آنان در درون خود بحث کند.
ماموستا حسن زاده در ادامەی سخنانش گفت: این د.قاسلمو بود که به دمکراسی، به داشتن اراده و اتکاء به خود، استقلال سیاسی و فکری و اهتمام دادن به اینکه باید ما در سیاست واقع بین باشیم، اهمیت میداد.
استاد حسن زاده در بخش پایانی سخنانش با مهم خواندن اثر هنری هنرمند شورش آهی، بیان کرد: برای ما این مهم نیست که فقط پیکرەای را همچون سنبلی در جایی نصب کنیم و بگوییم: این قاسملو است.
ما رهروان راه د.قاسلمو باید پیکره ی دکتر قاسلمو را در نهان خویش نصب کنیم. آن نیز نه بدین معنا که فقط در یادمان باشد بلکه بدین معنا که تعالیمش و نصایح و رهروش را اجرایی کنیم. زیرا اگر هیچ گونه پیکره ای را برای رهبرانمان نساخته ایم ولی بدان راهی رفته ایم که آنان در برابر ما گذاشته اند، آنوقت وارث و شاگردی خوب برای آنانیم. اما اگر صد پیکره از آنان بسازیم و برعکس آنان عمل کنیم، شاگردی خوب برای آنان نخواهیم بود.
بخش دیگر این مراسم به اعطاء لوح تقدیر دفتر سیاسی حزب دموکرات کردستان به شورش آهی هنرمند سازنده ی پیکره ی د.قاسلمو اختصاص یافت که توسط استاد عبدالله حسن زاده به نیابت از دفتر سیاسی بدین هنرمند تقدیم شد.
سرود”قاسلمو” از سوی گروه موزیک حزب و گذاشتن تاج گلی در برابر پیکره ی د.قاسلمو از سوی جانیشن دبیرکل حزب دموکرات کردستان”مصطفی مولودی” مراسم ادامه یافت.
همچنین پیام دکتر عزالدین مصطفی رسول بمناسبت سالگرد شهادت د.قاسلمو قرائت شد.
سرود دیگری نیز از سوی گروه موزیک حزب با عنوان”رهبر کورد” خوانده شد و دیکلمه ی شعری کوردی با نام”30 نفس″اثر استاد بیبش از سوی بانو خدیحه معذور قرائت گردید. بعد از این دیکلمه، سرود” ای استاد بزرگ و دانا” از سوی گروه موزیک کودکان حزب بخش دیگری از برنامه های گنجانده شده در این مراسم بودند.
مراسم 26 سالیاد ترور د.قاسلمو و یارانش با دادن سلام به روان پاک شهیدان و تجدید عهد و پیمان به اهداف شهیدان به پایان رسید.