Kurdistan Democratic Party
KDP-IRAN
Kurdistanukurd
وبسایت مرکزی حزب دمکرات کردستان
پنجشنبە ۲۱ آذر ۱۳۹۸ | 12/12/2019 | ساعت:

کشتە و زخی شدن سە کولبر دیگر در مرزهای اشنویە، ماکو و نودشە

12/08/2019 | 16:04:30
+A
-A

طی روزهای گذشتە سە کولبر اهل اشنویە، ماکو و نودشە در مرزهای این شهرها با شلیک مستقیم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی بە قتل رسیدند.
سازمان حقوق بشری هەنگاو در تایید این خبر هویت کولبرانی کە توسط نیروهای مسلح رژیم مورد حملە قرار گرفتەاند را بدین شکل منتشر کردە است:
هویت کاسبکای کە در نتیجە این تیراندازی در ٢٠ مرداد و در اشنویە جانش را از دست دادە “سعید حسن پور” ٤٤ سالە اعلام شدە است.
روز شنبە ١٩ مرداد نیز یک کولبر اهل نودشە با هویت “مهدی منفردی” از سوی نیروهای مستقر در پاسگاه “دزاور” مورد هدف قرار گرفتە و مجروح شدە بود.
از سوی دیگر و هفتە گذشتە نیز، یک کولبر اهل ماکو با هویت “رسول چیلان” از سوی نیروهای مسلح رژیم مورد هدف قرار گرفتە و بە شدت زخمی شدە است.
هنگاە در گزارش خود در این خصوص اعلام داشتە کە، طی ٨ روز گذشتە دست کم ٤ کولبر کرد کشتە شدە و ٨ کولبر دیگر نیز زخمی شدەاند.