Kurdistan Democratic Party
KDP-IRAN
Kurdistanukurd
وبسایت مرکزی حزب دمکرات کردستان
شنبە ۲۹ دی ۱۳۹۷ | 19/01/2019 | ساعت:

مصطفی شلماشی: مردم کردستان باید بیشتر با جمهوری اسلامی رویارو شوند

04/07/2016 | 14:36:14
+A
-A

نمایندگی حزب دمکرات کردستان در سویس بە منظور تبیین دیدگاههای حزب دمکرات کردستان در قبال تحولات کردستان و منطقە اقدام بە برگزاری سمیناری برای آقای مصطفی شلماشی، عضو دفتر سیاسی حزب کرد.
در این سمینار کە روز شنبە دوازدهم تیرماه جاری،با شرکت نمایندگان احزاب و سازمانهای سیاسی کردی و جمع کثیری از کردهای ساکن سویس و اعضاء،دوستان و هواداران حزب دمکرات کردستان در این کشور برگزار شد،جناب آقای سعدی احمد پیرە، عضو دفتر سیاسی اتحادیەی میهنی کردستان عراق نیز از شرکت کنندگان این سمینار بودند.
در ابتدای سمینار زاهد شاعری،مسئول نمایندگی حزب دمکرات کردستان در سویس بە تشریح هدف از برپایی این سمینار پرداخت و سپس آقای سعدی احمد پیرە سخنانی دربارەی وضعیت کنونی کردستان و مخصوصا کردستان عراق ایراد کرد.
جنگ با داعش،بحران مالی،مسئلەی رفرندام در اقلیم کردستان و درگیریهای اخیر پیشمرگەهای حزب دمکرات کردستان ایران با جمهوری اسلامی ایران از نکات مهم مورد بحث سخنرانی آقای سعدی احمد پیرە، عضو دفتر سیاسی حزب اتحادیەی میهنی کردستان عراق بودند.
در ادامەی سمینار آقای مصطفی شلماشی،عضو دفتر سیاسی حزب دمکرات کردستان دربارەی تاریخ مبارزاتی کرد در بخشهای چهارگانەی کردستان در ایران،عراق،سوریە و ترکیە بە لحاظ وضعیت سیاسی و دموگرافیک هر کدام از این بخشهای کردستان سخنانی ایراد کردند.
وی در بخشی از سخنان خود گفت: ما بر این باور هستیم هر کدام از بخشهای کردستان ویژگیهای خاص خود را دارا است و لاجرم باید بر اساس وضعیت همان ویژگیها با مسئئلەی کرد در بخشهای مختلف کردستان برخورد کنیم. در رابطە با کردستان ایران عضو دفتر سیاسی حزب دمکرات کردستان آخرین تحولات، سیاست و مواضع و دیدگاههای حزب را در قبال تحولات اخیر تشریح کرد.
آقای مصطفی شلماشی درتشریح سیاستهای کلان حزب دمکرات کردستان لزوم گسترش تلاشهای همەجانبە و روزافزون مردم کردستان ایران در مبارزە و رویارویی با استبداد جمهوری اسلامی ایران را مدنظر قرار دادە و بر رشد آگاهی ملی و ارتقاء مطالبات هویتی جامعەی کردستان ایران تاکید کردند.
ضرورت انسجام صفوف حزب دمکرات، حضور پیشمرگەهای حزب دمکرات بە کردستان ایران در دە سال گذشتە و چند موضوع مهم سیاسی روز محور سایر بخشهای سخنرانی آقای مصطفا شلماشی در این سمینار بود.