Kurdistan Democratic Party
KDP-IRAN
Kurdistanukurd
وبسایت مرکزی حزب دمکرات کردستان
دوشنبە ۲۹ بهمن ۱۳۹۷ | 18/02/2019 | ساعت:

دیدار هیأت از قرارگاه دفتر سیاسی حزب دمکرات کردستان

28/07/2016 | 14:28:53
+A
-A

 

هیأتی از کوملە، سازمان کردستانی حزب کمونیست ایران از مقر دفتر سیاسی حزب دمکرات کردستان دیدار کرد. طرفین در این دیدار بە بحث و گفتگو در مورد وقایع اخیر کردستان و ایران پرداختند.

قبل از ظهر چهارشنبە، ششم مرداد ماه، هیأتی از رهبری کوملە،  سازمان کردستانی حزب کمونیست ایران بە سرپرستی سید ابراهیم علیزادە، دبیرکل کوملە از مقر دفتر سیاسی حزب دمکرات کردستان دیدار و از سوی هیأت رهبری حزب بە سرپرستی خالد عزیزی، دبیر کل حزب دمکرات کردستان مورد استقبال قرار گرفتند.

در این دیدار خالد عزیزی ضمن اشارە بە وضعیت سیاسی منطقە و نقش ایران در این تحولات بە تبیین جایگاه احزاب سیاسی شرق کردستان در این معادلات پرداخت.

دبیر کل حزب دمکرات کردستان عنوان کرد، جمهوری اسلامی ایران بعد از توافق کشورهای غربی بر سر پروندە اتمی این کشور، علیرغم موانع  پیش رو، فرصتهای خوبی را برای ایفای نقش در معادلات منطقەی پیش خود می‌بیند، از این روی  لازم است کە اپوزسیون کرد نیز با دیدی واقعبینانە با جمهوری اسلامی و وضعیت موجود روبرو شوند.

دبیر کل حزب دمکرات کردستان گفت با توجە بە اینکە چە در دنیای خارج و چە در داخل توافق و اجماعی در خصوص سرنگونی رژیم ایران وجود ندارد، پس لزومی ندارد کە نیروهای سیاسی کردستان نیز مصر بر سیاست تک بعدی خود باشند بلکە باید با تلاش بیشتر، خود را با مطالبات و خواستەهای مردم تطبیق دادە و از مبارزات و فعالیتهای مدنی داخلی پشتیبانی همە جانبە بە عمل آورند.

در ادامە این نشست، سید ابراهیم علیزادە دبیر کل کوملە نیز ضمن تحلیل مسائل روز کردستان و منطقە آمادگی حزب خود را جهت هرگونە همکاری و هماهنگی با احزاب کردی شرق کردستان بویژە حزب دمکرات کردستان اعلام کرد.