Kurdistan Democratic Party
KDP-IRAN
Kurdistanukurd
وبسایت مرکزی حزب دمکرات کردستان
چهار شنبە ۲۸ آذر ۱۳۹۷ | 19/12/2018 | ساعت:

برگزاری جشن ٢٥ مرداد ماه در نروژ

22/08/2016 | 12:08:25
+A
-A

کمیتە نروژ حزب دمکرات کردستان در سالروز تأسیس حزب مراسمی را بە این مناسبت برگزار کرد.
در این مراسم کە روز سەشنبە ٣٠ مرداد و با حضور دەها تن از اعضاء حزبی و دیگر مهمانان برگزار گردید، یاد و خاطرە هفتادو یکمین سالروز تأسیس حزب دمکرات کردستان گرامی داشتە شد.
این مراسم با قرائت سرود ملی ” ئەی رەقیب” و چند لحظە سکوت بە یاد شهیدان راه آزادی کردستان و خواندن پیام کمیتە نروژ حزب دمکرات کردستان بە این مناسبت از سوی رزگار حبیب زادە، مسئول این کمیتە، آغاز شد.
بستر تاریخی و اجتماعی تأسیس حزب، نقش پیشوا قاضی محمد در تأسیس حزب دمکرات و تشکیل جمهوری کردستان و هویت بخشی بە سمبلها و نمادهای ملی کرد، چند محور از پیام مسئول کمیتە حزب در نروژ بود.
تاریخ مبارزاتی حزب دمکرات کردستان بر علیە دو رژیم شاهنشاهی و جمهوری اسلامی و بحث بر سر اینکە این حزب هم اکنون نیز بر پایەهایی عقلانی و فکری کە جمهوری کردستان بر آن بنیاد نهادە شدە بود استوار است و ادامە راه سیاسی آن نیز مبنی بر کسب حقوق ملی ملت کرد در ایران است، دیگر بخشهای سخنان حبیب‌زادە بود.
قرائت پیام مشترک اتحادیەهای زنان و جوانان توسط خانم ” نمام زرین فهم” و اجرا برنامەهای متنوع هنری و موسیقی بخشهای پایانی این مراسم را تشکیل دادە بودند.