Kurdistan Democratic Party
KDP-IRAN
Kurdistanukurd
وبسایت مرکزی حزب دمکرات کردستان
شنبە ۲۷ بهمن ۱۳۹۷ | 16/02/2019 | ساعت:

پیوستن جمعی دیگر از جوانان کرد به صفوف مبارزان حزب دمکرات کردستان

25/08/2016 | 14:40:16
+A
-A

با به پایان رسیدن دوره ٢١٨ آموزشگاه سیاسی_ نظامی حزب دمکرت کردستان ، جمعی دیگر از جوانان کردستان ایران به رسمی به صفوف مبارزان پیشمرگه حزب دمکرات کردستان پیوستند.
به همین مناسبت امروز پنج شنبه، ٤ شهریور در آموزشگاه سیاسی_ نظامی حزب دمکرات کردستان مراسمی برگزار گردید و طی این مراسم پایان دوره ٢١٨ سیاسی_ نظامی مقدماتی پیشمرگه اعلام شد و شرکت کنندگان دورە در ارگانهای حزب سازماندهی شدند.
مراسم پایان دوره ٢١٨ مقدماتی پیشمرگه با سرود ملی “ئەی ڕەقیب” از سوی شرکت کندگان دوره آغاز و در ادامه با رژه نظامی آنان پی گرفتە شد و در ادامه مراسم کاک عمر بالکی، عضو دفتر سیاسی حزب دمکرات کردستان به همین مناسبت سخنانی ایراد کرد.
عضو دفتر سیاسی حزب دمکرات کردستان در ابتدای سخنانش در وصف پیشمرگه و جایگاه وی گفت: پیشمرگهای حزب دمکرات کردستان وارث میراث و دستاوردهای جمهوری کردستان بودە و جانبازی، فداکاری، حماسه آفرینی و حضور مداوم آنان در صفوف خط مقدم مبارزه ملی نشان دهنده آن است که وارث راستین جمهوری کردستان می‌‌‌‌‌باشند.
مسئول کومیسیون آموزش و تحقیق حزب در ادامه سخنانش گفت: در حال حآضر نام پیشمرگه بە جغرافیای کردستان و کشورهای مجاور محدود نماندە و این اسم در جهان شناخته شده است، زیرا حال حاضر این نیروهای پیشمرگه می‌باشند کە در دفاع از آزادی، دمکراسی، حقوق بشر و ارزشهای جهانشمول در صفوف مقدم جنگ با نیروهای تاریکی و جهالت و تروریسم جهانی می‌باشند.
در ادامه این مراسم امید دیوان آزر پیام پایان دورهی ٢١٨ را تقدیم کرد کە در آن آمده بود ما جوانان کرد با تجدید میساق با آرمان و اهداف والای ملت کرد، آماده پذیرفتن هرگونه مسئولیتی می‌باشیم.
در پایان مراسم نیز جوایزی افراد برتر دورە بە آنان اهدا شد.