Kurdistan Democratic Party
KDP-IRAN
Kurdistanukurd
وبسایت مرکزی حزب دمکرات کردستان
دوشنبە ۲۹ بهمن ۱۳۹۷ | 18/02/2019 | ساعت:

اطلاعیە دفتەر سیاسی حزب دمکرات کردستان پیرامون بازداشت‌ رهبران و نمایندگان حزب دمکراتیک خلق‌هادر ترکیە

05/11/2016 | 15:22:01
+A
-A

دفتر سیاسی حزب دمکرات کردستان:

 

باز داشت نمایندگان هەدەپە در پارلمان ترکیە، بە روند صلح در این کشور آسیب می‌رساند.

در نیمە شب پنج‌شنبە گذشتە در یورشی ناگهانی، نیروهای امنیتی ترکیە، صلاح‌الدین دمیرتاش و فیگن یوکسک‌داغ، روسای مشترک حزب دمکراتیک خلق‌ها(هەدەپە) و دە پارلمانتار این حزب را دستگیر کردند.

بازداشت نمایندگان کرد پارلمان ترکیە، با نگرانی و واکنش‌های مختلفی در سطح کردستان، ترکیە و دولت‌ها و جامعە جهانی مواجە گشت.

حزب دمکرات کردستان ضمن محکوم کردن برخورد خشونت‌آمیز و امنیتی دولت ترکیە در مورد پارلمانتاران کرد و بطور کلی معضل کرد در این کشور، بر این باور است کە چنین اقداماتی روند صلح و همزیستی مسالمت آمیز در این کشور را بیش از این با خطر مواجە خواهد ساخت.

بدون تردید شکست روند صلح در ترکیە از سوی هر کدام از طرفین کە باشد، لاجرم بە ضرر دولت ترکیە و دو ملت ترک و کرد این کشور منتهی می‌شود.

در خاتمە امیدواریم دولت ترکیە با آزاد کردن نمایندگان حزب دمکراتیک خلق‌ها و تلاش در جهت عادی ساختن وضعیت کنونی، مجال و فرصت دیگری را برای آغاز دوبارەی روند صلح فراهم سازد.

 

حزب دمکرات کردستان

دفتر سیاسی

١٥آبان١٣٩٥خورشیدی