Kurdistan Democratic Party
KDP-IRAN
Kurdistanukurd
وبسایت مرکزی حزب دمکرات کردستان
دوشنبە ۲۹ بهمن ۱۳۹۷ | 18/02/2019 | ساعت:

اعتراض در بند زنان زندان اوین بە وضعیت یک زوج زندانی

05/12/2016 | 17:14:37
+A
-A

بیش از چهل روز از اعتصاب غذای آرش صادقی در زندان اوین می‌گذرد و گزارش‌ها حاکی از آن است کە برغم عوارض خطرآفرین ناشی از اعتصاب بر سلامتی وی، این فعال مدنی گفتە است تا تحقق خواستەهایش بە اعتصاب پایان نخوهد داد. وی کە خود در حال سپری کردن  ١٩ سال از محکومیتش است، بە حکم ٦ سال زندان همسرش معترض است و خواهان بازبینی در پروندە او شدە است.

 

از سوی دیگر در اعتراض به ممانعت از ملاقات بین گلرخ ابراهیمی ایرایی و همسرش آرش صادقی زندانیان بند زنان زندان اوین دست به تحصن زدند. در پی این اعتراض دستەجمعی دست‌آخر مأموران زندان ناچار شدند در ساعت هفت شامگاە دیروز بە آنان در دفتر زندان اجازە ملاقات حضوری بدهند.

 

آرش صادقی از روز سوم آبان‌ماه در اعتراض به بازداشت همسرش گلرخ ابراهیمی ایرایی و تحمل ۶ سال حبس، دست به اعتصاب غذا زده است.

خانم ابراهیمی در پی نوشتن  داستانی در مورد سنگسار، بدون اطلاع قبلی و بصورت خشونت‌آمیز بازداشت و طی یک محاکمە فرمایشی کە حتی قاضی پروندە نیز بعدأ بە مواردی از آن اذعان کرد بە شش سال حبس محکوم شد. نامبردە طی چند روز اخیر با نگارش نامەی بە همسرش خواستار پایان دادن بە اعتصاب غذای وی شدە و همچنین خطاب بە سازمان‌های مدافع حقوق بشر بە تشریح وضعیت اسفبار خود و همسرش و احتمال مرگ خاموش وی پرداختە است.

لازم به یادآوری است، آرش صادقی که در سالن ۱۰ بند ۸ زندان اوین مشغول تحمل ۱۹ سال محکومیت حبس خود است، هم‌زمان با بازداشت همسرش گلرخ ابراهیمی ایرایی جهت اجرای شش سال حکم حبس، با نگارش نامه‌ای ضمن غیرقانونی خواندن این اقدام، بە اعتصاب غذای اعتراضی دست زد.

این زندانی سیاسی مدتی بعد، در نامه‌ای سرگشاده به ذکر مستند موارد حقوقی نقض شده در فرآیند بازداشت، بازجویی، تشکیل دادگاه و صدور حکم و سپس اجرای آن در پرونده همسرش پرداخت.