Kurdistan Democratic Party
KDP-IRAN
Kurdistanukurd
وبسایت مرکزی حزب دمکرات کردستان
شنبە ۲۹ دی ۱۳۹۷ | 19/01/2019 | ساعت:

برگزاری جلسه رسیدگی مجدد به پرونده نازنین زاغری

05/01/2017 | 15:41:16
+A
-A

سرانجام پس از دە ماە زندان، محاکمە و دریافت حکم پنج سال زندان، دستگاە قضایی با درخواست بررسی مجدد پروندە نازنین زاغری موافقت کرد. دوشنبه گذشته، همسر بریتانیایی وی، ریجارد ردکلیف در گفتگو با رادیو بی.بی.سی.اعلام کرد نازنین که از ۹ ماه پیش در سلول انفرادی در بند بود به سلولی منتقل شده که زندانیان دیگری از جمله نرگس محمدی در آن حضور دارند. او گفتە است همسرش که در اعتراض به شرایط نگهداری خود دست به اعتصاب غذا زده بود، به اعتصاب غذای خود پایان داده است.

ریچارد رتکلیف، همسر نازنین زاغری روز چهارشنبه ۱۵ دی ماه در مصاحبە با بی بی سی انگلیسی گفتەاست که جلسه روز چهارشنبه برای رسیدگی مجدد به پرنده خانم زاغری پشت درهای بسته برگزار شدە و  نزدیکان این زندانی در آن حضور نداشتند، از این رو او نمی داند که حکم خانم زاغری کمتر شده یا افزایش یافته است.

نازنین زاغری ۳۷ ساله برای بنیاد خیریه تامسون رویترز کار می‌کرد، که وابسته به خبرگزاری رویترز است. او برای تعطیلات نوروز به همراه دختر دو ساله‌ خود به کشور باز گشتە بود، اما روز ۱۵ فروردین ماه امسال هنگام خروج از کشور در فرودگاه تهران بازداشت و به کرمان منتقل شد.

سازمان اطلاعات سپاه که در بازداشت نازنین زاغری نقش داشت، او را به مشارکت در پروژه‌های “براندازی نرم” متهم، و از او به عنوان یکی از “سرشبکه‌های اصلی موسسات معاند” نام برده بود.

همسر وی اتهامات مطرح شده را به شدت رد نمودە و آن را جنون آمیز دانستەاست. نازنین زاغری در اواسط شهریور ماه گذشتە، در دادگاهی به ریاست قاضی صلواتی به پنج سال زندان محکوم کرد.

ریچارد رتکلیف، به تازگی گفته است که به اعتقاد او حکومت جمهوری اسلامی همسرش را به عنوان ابزار چانه زنی در تلاش برای وصول یک بدهی از دولت بریتانیا به گروگان گرفته است.

شایان ذکر است مبلغی حدود هشت صد میلیون دولار از دارایی‌های جمهوری اسلامی در بانک‌های بریتانیایی از زمان تحریم‌های هستەای تاکنون همچنان در توقیف ماندە است.

مقامات بریتانیایی گفتەاند که برای آزادی خانم زاغری با مقامات جمهوری اسلامی در تماس هستند.