Kurdistan Democratic Party
KDP-IRAN
Kurdistanukurd
وبسایت مرکزی حزب دمکرات کردستان
یکشنبە ۳ تیر ۱۳۹۷ | 23/06/2018 | ساعت:

پلمپ شدن دفاتر مشاوران رفسنجانی

17/01/2017 | 15:53:56

دە روز پس از مرگ مشکوک هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام رژیم جمهوری اسلامی دفاتر مشاوران وی در مرکز تحقیقات استراتژیک پلمب شدند.

مرتضی الویری از مشاوران اکبر هاشمی رفسنجانی در مجمع تشخیص مصلحت نظام به خبرگزاری کار ایلنا گفت است که دفتر برخی از مشاوران هاشمی رفسنجانی در مرکز تحقیقات استراتژیک این مجمع “پلمب شده اما دلیل آن اعلام نشده است”.

نامبردە گفتە است دو روز قبل تلفنی موضوع پلمپ دفتر را اطلاع دادند و روز گذشته گفتند موقتا جایگزینی برای دفتر، در مکانی دیگر در نظر گرفته می‌شود؛ اما امروز گفتند این جایگزین مشخص نشده و به بنده اعلام شد تا شنبه و تا مشخص شدن وضعیت صبر کنم.

بە گفتەی الویری، مشاوران هاشمی در همه حوزه‌ها دفاترشان در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام پلمپ شده است.

به گزارش این خبرگزاری، دفاتر یاسر هاشمی، علی محمد بشارتی، مرتضی الویری، عباسی فرد، نوری شاهرودی، لطفی، رستگاری، یونسی و مرادی که از مشاوران رفسنجانی بوده‌اند، پلمپ شده است.