Kurdistan Democratic Party
KDP-IRAN
Kurdistanukurd
وبسایت مرکزی حزب دمکرات کردستان
یکشنبە ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ | 20/05/2018 | ساعت:

صدور حکم شش ماه زندان برای فائزه هاشمی

18/03/2017 | 16:40:23
faeza

دو ماە و اندی پس از مرگ مشکوک هاشمی رفسنجانی، دستگاە قضایی رژیم فائزه هاشمی رفسنجانی، را به دلیل مصاحبه درباره حساب‌های بانکی صادق لاریجانی رئیس این دستگاە به شش ماه زندان محکوم کردەاست. در چندماە گذشتە مسألەی اختلاس در دستگاە قضایی و وجود حساب‌های شخصی بە نام لاریجانی کە بالغ بر هزار میلیارد تومان درآنها سپردەگذاری شدە، از موارد مورد مناقشەی دولت و شماری از نمایندگان مجلس از سویی و از سوی دیگر دستگاە قضایی بودەاست.
سایت کلمە نزدیک بە اصلاح‌طلبان روز جمعه، ۲۷ اسفند، گزارش داد که حکم بازداشت فائزە رفسنجانی توسط شعبه ۱۰۶۰ دادگاه کیفری ٢ مجتمع قضایی کارکنان دولت صادر شده است.
بر اساس این گزارش، فرشید دهقانی، رئیس دادگاه، در این حکم اعلام کرد که اتهام فائزه رفسنجانی “نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی نسبت به دستگاە قضایی و سپاه پاسداران و همچنین سیاه‌نمایی علیه جمهوری اسلامی بودە است.
این دومین باری است کە برای فائزە رفسنجانی قرار بازداشت صادر می‌شود. وی در جریان اعتراضات انتخاباتی در سال ٨٨نیز ٦ ماە در زندان اوین دربازداشت بود.
مهدی هاشمی، دیگر فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی، نیز از روز ۱۸ مرداد امسال برای سپری کردن حکم ده سال زندان خود در زندان اوین به سر می‌برد. او پس از فوت پدرش به مرخصی آمده بود اما پس از مدتی به زندان بازگشت.
طی چند روز اخیر بسیاری از فعالان سیاسی و مدیران رسانەها و کانال‌های فضای مجازی از سوی دستگاە قضایی بازداشت شدەاند. این بازداشت‌ها موجب اعتراض نمایندگان میانەرو و اصلاح‌طلب مجلس شدەاست
احسان مازندرانی، مدیرمسئول سابق روزنامه فرهیختگان، و هنگامه شهیدی،‌ روزنامه‌نگار و فعال سیاسی، نیز در کمتر از دو هفته گذشته بازداشت شده اند.
فائزە رفسنجانی در رابطە با اختلاس و واریز کردن سپردەهای محکومان بە حساب شخصی صادق لاریجانی گفتە بود تهدید کسانی کە خواهان توضیح رئیس دستگاە قضایی در این مسألە هستند غیر قانونی است.
گفتنی است ٦٣ حساب بانکی بەنام صادق لاریجانی بازگشایی شدە کە بیش از هزار میلیارد تومان سپردەهای محکومان در آنها وجود دارد. تنها سود سالیانەی این سپردەها ٢٥٠ میلیاد تومان است کە بە جیب لاریجانی سرازیر می‌شود.