امور پناهندگان
Kurdistan Democratic Party
KDP-IRAN
Kurdistanukurd
وبسایت مرکزی حزب دمکرات کردستان
دوشنبە ۲۹ مرداد ۱۳۹۷ | 20/08/2018 | ساعت:

امور پناهندگان

تلفن و ایمیل کمیتەهای حزب در خارج از کشور
کمیتەهاتلفنایمیل
ماڵپەڕی کوردستان و کورد٠٠٩٦٤٧٥٠١٣٣٧٣٣٨info@kurdistanukurd.com
تەلەڤیزیۆنی کوردکاناڵ٠٠٩٦٤٧٧٠٧٦١٦٣٣١info@kurdch.tv
کۆمیسیۆنی تەشکیلات٠٠٩٦٤٧٥١٠٥١٩٥٦٨tashlikat.kpd92@gmail.com
سکرتاریای حیزبی دێموکراتی کوردستان٠٠٩٦٤٧٤٨٠٢٦٢١٦٠ - ٠٠٩٦٤٧٧١٠٢٣٢٥٤٤ ٠٠٩٦٤٧٥٠٣١٥٩٠٦kdpsecretariat@gmail.com