Kurdistan Democratic Party
KDP-IRAN
Kurdistanukurd
وبسایت مرکزی حزب دمکرات کردستان
دوشنبە ۳۰ مهر ۱۳۹۷ | 22/10/2018 | ساعت:

گرامیداشت روز دهم فروردین روز شەهیدان کوردستان

30/03/2017 | 17:43:59
+A
-A

صبح روز دهم فروردین کە مصادف بود با ٧١ مین سالروز اعدام نخستین رئیس جمهور کردستان پیشوا قاضی محمد کە بە روز شهدای کوردستان در تقویم مبارزاتی کورد بوێژە در شرق کوردستان ثبت شدەاست مراسمی بە این منظور برگزار گردید.
در این مراسم ابتدا جمع کثیری از کادرها و پیشمرگ ها و اعضای حزب دمکرات در آرامگاە مبارزان دمکرات حضور بهم رسانیدەو طی مراسمی یادوخاطرەی شهدای راە آزادی و سرفرازی کوردستان گرامی داشتند.
بعد از خواندن سرود ای شهیدان سوی یکی از کادرهای باسابقەی حزب کاک احمد نستانی بە نمایندگی از حضار تاج گل وفاداری را تقدیم بە مزار شهدا نمود
در بخش دیگر از این مکراسم کە در یکی از سالونهای دفتری سیاسی حزب برگزار گردیدد.
ابتدا پیام کمسیون اجتماعی حزب از سوی حسن خوشکلام، قرائت گردیدد، در این پیام بە بە مناسبت ٧١ مین ساڵروز اعدام پیشوا قاضی محمد و رفقایش صادر شدە بود ضمن یادآوری خدمات ارزشمند این رهبر بی نظیر کوردها کە تا پای جان از حقوق ملت خود دفاع نمود پیشنهاد شدکە مادام پیشوا ملک یک حزب مشخص نیست بلکە در هر چهار بخش از کردستان بعنوان سمبل مبارزاتی نگریستە می شود، چە بهتر کە سالروز اعدام و شهید شدنش نکتە مشترک همەی کوردهای جهان شود.
در بخش دیگر از این مراسم کماک کریمی عضو دفتر سیاسی حزب دمکرات کوردستان در خصوص شکل گیری مبارزەی حق طلبانەی کوردها در شرق کوردستان و خرمندی و شهامت بی بدیل پیشوا قاضی محمد سخنانی ایراد نمود
همرزم کمال کریمی با اشارە بە موقعیت سیاسی انقلاب سیاسی وفرهنگی وملی پیشوا قاضی محمد کە نقطە عطفی است در جنبش مبارزاتی کوردها بویژە در شرق کوردستان تدام و ماندگاری راە پیشوا قاضی محمد را بعد از گذشت ٧١ سال یاد آور شد.
ایشان ضمن تقدیر از استقبال کم نظیر مردم کوردستان ایران در مناسبت و مراسم های نوروز امسال کە حاوی پیام اتحاد واتفاق مردم و مبارزان سیاسی و فعالان مدنی بود، در این بار گفت؛ مردم کوردستان نسان دادند کە راە و آرمان پیشوا قاضی محمد هـمچنان پابرجاست و با حضور خود خواهان نزدیکی واتفاق احزاب سیاسی شدن جهت نیل بە اهداف ملی دمکراتیک خلق کورد.
بعداز سخنرانی همرزم کمال کریمی از سوی گروە هنری قطعەی موسیقی تقدیم بە حضار گردید.
همچنین شاعر پیشمرگ احمد قادری قطعە شعری در وصف شهدای کوردستان قرائت نمود.
در بخش دیگر ازاین مراسم همرزم محمد امین کریمی پدر شهید ناسر کریمی نونهالی کە در شب یلدای ساڵ ٩٥ در اقدامی تروریستی بە شهادت رسید، با خواندن سرودی این واقعیت را بازگو نمود کە ترور وکشتن فرزندان و مبارزان راە آزادی نتها موجب دلسرد شدن نیست بلکە رهروان شهدا تا رسیدن بە سپدە دم آزادی ڕاە آنهارا ادامە خواهند داد.
دیکلمە شعری از سوی آسو وردی، یادگار شهید ملا قادر وردی و بازدید از آرشیو عکس و نام ونشان شهدای حزب دمکرات کردستان قسمت پایانی این مراسم بود.