ترور دکتر قاسلمو، بنبست دیپلماسی در خاورمیانه

ابعادی در عرصه‌ی تئوریک و سیاسی در دنیای سیاست وجود دارد که وابسته به نوع تفکر و اندیشه افرادی است که نه تنها خالق آن افکارند بلکه برای عملی کردن این افکار هم قدمهای مهمی برداشته‌اند. همیشه تمامی جوامع تحت تاثیر روندی فکری از سوی صاحبان اندیشه...

Read more

پخش زندە کردکانال

بیانیەها

اسناد

روزنامە کردستان

اطلاعیە

عکس و کاریکاتور

سایتهای دیگر حزب

ویدیو

Currently Playing

مصاحبە و گفتگو خالید عزیزی / دبیرکل حزب دموکرات کردستان با تلوزیون جهانی کلمە

وبسایت مرکزی حزب دمکرات کردستان

دبیرخانە حزب دمکرات کردستان

کمیسیون تشکیلات

وبسایت "کردستان و کرد"

کلیە حقوق این وبسایت برای مرکز اطلاع رسانی حزب دمکرات کردستان محفوظ است

Add New Playlist