عامليت زنان, عاملى مؤثر در راستاى حذف خشونت (به‌ مناسبت 25 نوامبر)

مجمع عمومى سازمان ملل بر اساس قطعنامه‌ (54-134) كه‌ در تاریخ 17 دسامبر 1999 به‌ تصویب رساند، روز 25 نوامبر را به‌ عنوان روز جهانی حذف خشونت علیه‌ زنان نامگذاری كرده‌ و از دولتها، نهادهاى بین المللی و سازمانهاى غيردولتى خواست كه‌ فعاليتهاى خود در راستای افزايش...

بیشتر بخوانید

پخش زندە کردکانال

ویدیو

Currently Playing

گزارش تلویزیون ایران انترناشنال و مصاحبە با خالد عزیزی دبیرکل حزب در دومین سالگرد حملە موشکی رژیم بە مقر حزب دمکرات

وبسایت مرکزی حزب دمکرات کردستان

دبیرخانە حزب دمکرات کردستان

کمیسیون تشکیلات

وبسایت "کردستان و کرد"

کلیە حقوق این وبسایت برای مرکز اطلاع رسانی حزب دمکرات کردستان محفوظ است

Add New Playlist