توافق ایران و چین بر اساس چه معیاری؟

در روز ٧ فروردین سالجاری و بعد از سالیان متمادی روابط حسنە چین با جمهوری اسلامی که به گفته‌ی بیشتر کارشناسان اقتصادی سود این رابطە به ویژه در عرصه‌ی اقتصادی به جیب چینها رفته است و بعد از شش سال مطالعە و بررسی و یک سال کشمکش...

بیشتر بخوانید

پخش زندە کردکانال

بیانیەها

اسناد

روزنامە کردستان

اطلاعیە

عکس و کاریکاتور

سایتهای دیگر حزب

ویدیو

Currently Playing

مصاحبە اختصاصی دبیرکل حزب دموکرات با بخش فارسی کوردکانال

وبسایت مرکزی حزب دمکرات کردستان

دبیرخانە حزب دمکرات کردستان

کمیسیون تشکیلات

وبسایت "کردستان و کرد"

کلیە حقوق این وبسایت برای مرکز اطلاع رسانی حزب دمکرات کردستان محفوظ است

Add New Playlist