تمامیت ارضی و فوبیای نخبگان مرکزگرا

انقلاب ایران در سال ١٣٥٧ شمسی محصول مجموعە تحولاتی در مناسبات نوین اقتصادی و اجتماعی بود کە حداقل از اوایل قرن بیستم در ایران اغاز شدە بود. هرچند پروژەی تشکیل دولت-ملت ایران برخلاف غرب، حاصل پروژەی توسعەی همزمان سیاسی و اقتصادی نبود، ولی نهایتا منجر بە ظهور...

بیشتر بخوانید

پخش زندە کردکانال

ویدیو

Currently Playing

پیام دبیرکل حزب دموکرات کوردستان ، بمناسبت سالروز تاسیس جمهوری کوردستان

وبسایت مرکزی حزب دمکرات کردستان

دبیرخانە حزب دمکرات کردستان

کمیسیون تشکیلات

وبسایت "کردستان و کرد"

کلیە حقوق این وبسایت برای مرکز اطلاع رسانی حزب دمکرات کردستان محفوظ است

Add New Playlist