Kurdistan Democratic Party
KDP-IRAN
Kurdistanukurd
وبسایت مرکزی حزب دمکرات کردستان
چهار شنبە ۲۲ مرداد ۱۳۹۹ | 12/08/2020 | ساعت:

اهمیت نیروی انسانی در سازمانها

03/01/2017 | 13:30:34
+A
-A
سیران بایزید حسینی

همیشه نیروی ید ی در کارزاز دنیای واقعی برگ برنده بدست ندارد.
در آشفته بازار دنیای کنونی بکارگیری نیروی تفکر و تعقل در همه فعالیتها و زمینه ها واجب الوجود است.
منابع نیروی انسانی جزو سرمایه های هر سازمانیست. حسابداران آنرا داراییهای نامشهودی میخوانند که برآورد آن به ریالی با توجه به انتفاعی بودن سازمان اندکی در خور تامل می باشد.
در هر سازمان غیرانتفاعی , جذب نیروی انسانی برای یک ایدئولوژی فکری از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
در سازمانها و نهادهای سیاسی و مدنی و آئینی که با فکر و اندیشه شخص ارتباط تنگاتنگی دارند این مهم بیشتر در خور توجه می باشد.
در مرحله بعد از جذب نیرو , تربیت و آموزش فرد برای یک پست و یا تقویت یک واحد ویژه است.
در این مرحله علاوه بر تخصص فرد بایستی علایق و انگیزه و سطح توانایی شخص مورد توجه قرار گیرد.
در مرحله سوم که شخص از لحاظ فکری و توانایی و تسلط بر یک موضوع احاطه کامل دارد حفظ آن شخص در سازمان یا نهاد و تفویض اختیار در چهارچوب سازمانی از موفقیت های آن سازمان محسوب می شود.
همچنین قوانین ادامه عدم فعالیت چه از سوی سازمان یا از سوی شخص بایستی بدون تبعیض یا حاکمیت روابط بر ضوابط اجرایی شود.
در فعالیتهایی که پروژه ایند تا اتمام پروژه و در فعالیتهای جاری سازمان تا جایگزینی شخص دوم نبایستی پست مربوطه خالی از لطف باشد.
برای ارائه گواهی سابقه کار و تائید از سوی سازمان بایستی رضایت مدیران رده بالا و تسویه حساب کامل با کلیه ارگانهای زیربط به چشم انگاشته شود.
همیشه ترک محیط و سازمان دال بر پایان یافتن روابط شخص با سازمان نیست.
چه بسا ادامه فعالیتهای ستادی شخص برای جذب نیرو و کمکهای مالی و تقویت روحیه افراد در سازمان کمکهای شایانی به سازمان داشته باشد. هرچند این نکته به موقعیت زمانی سازمان و شرایط جغرافیاییش بستگی دارد.
حس رقابت برای ترفیع رتبه و قبول کردن مسئولیت بیشتر در سازمان همواره در بین اشخاص به کیفیت انجام وظایف و مهم انگاشتن وظایف محوله کمک شایانی میکند.
در طول حیات سازمان برای ارتقاء سطح علمی و بالا بردن کیفیت وظایف محوله افراد تشکیل کلاسهای علمی و عملی و همچنین پشتوانه برای بورس تحصیلی در دانشگاههای معتبر جهانی هم در سطح سازمان انگیزه ای برای افراد دیگر داخل سازمان هم در روابط بین الملل زیرگروههای تحصیلکرده و باسواد میتوانند هم نقش موثری داشته باشند
مدیریت منابع مالی برای جذب نیروی انسانی و حفظ نیروها در محیط سازمان و همچنین روابط خارج از سازمان نیز نبایستی به باد فراموشی سپرده شود.
عموماٌ درآمد اینگونه سازمانها در ابتدای تاسیس از کمکهای نقدی هوادارن یا حکومت یاسازمانهای پشتوانه ایست.
در طول فعالیت اینگونه سازمانها , هیات موسسین وظیفه تامین منابع اعتباری همچنین سرمایه گذاری در فعالیتهای اقتصادی به منظور پیشبرد اهداف سازمان در بلندمدت را دارند.
نوع سرمایه گذاریها و نرخ بازده سود در بازه زمانی مشخص همچنین کنترل هزینه های جاری و پس انداز کافی برای هزینه های غیرمترقبه از خصوصیات بارز مدیران مالی یک سازمان است که هدف از تشکیل سازمان انتفاعی نیست.
تشکیل زیرگروههایی برای کنترل مخارج سازمان و حسابرسی آنها از نحوه عملکرد و میزان هزینه ها میتواند معیاری برای سنجش مدیران واحد باشد.