Kurdistan Democratic Party
KDP-IRAN
Kurdistanukurd
وبسایت مرکزی حزب دمکرات کردستان
یکشنبە ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ | 20/05/2018 | ساعت:

خودکشی دو شهروند کورد در شهرهای ارومیه و سقز

18/06/2017 | 17:59:38
xodkoshi

در شهرهای سقز و ارومیە درشهروند اقدام بە خودکشی کردند.

طبق خبرهای رسیدە، یک جوان کورد بە نام شهرام رضایی فرزند وهاب اهل روستای “زیوە” ازتوابع منطقەی مرگور ارومیە از طریق حلق‌آویز کردن خود با طناب دار خودکشی کرد.

هدیە بانەسیری ٢٨ سالە متاهل و دارای یک فرزند مباشد اهل شهرستان سقز بە زندگی خود پایان داد.

بنا برخبرها علت این خودکشیها “اختلافات خانوادگی” عنوان شدە است.

شایان ذکر است کە، خودکشی بە یک پدیدە در خامعە تبدیل شدە است کە مردم ایران بە ویژە کوردستان با آن دست وپنجە نرم میکنند. و مسئولان حکومتی با این معضل بی توجە هستند.