Kurdistan Democratic Party
KDP-IRAN
Kurdistanukurd
وبسایت مرکزی حزب دمکرات کردستان
دوشنبە ۱۹ آذر ۱۳۹۷ | 10/12/2018 | ساعت:

تداوم اعتراضات مردمی در بانە بە کشتار کولبران

05/09/2017 | 17:10:06
+A
-A

برای دومین روز متوالی ناآرامی‌ها و اعتراصات مردمی بە کشتە شدن دو تن از کولبران کرد در شهر بانە همچنان ادامە دارد. نیروهای سپاە پاسداران با تجمع در این شهر، بویژە در اطراف فرمانداری با تیراندازی و استفادە از گاز اشک‌آور سعی در متفرق کردن مردم دارند.

بە گزارش کمیسیون تشکیلات حزب دمکرات کردستان امروز سەشنبە ١٤ شهریورماە برای دومین روز متوالی مردم شهر بانە در اعتراض بە تیراندازی نیروهای مسلح رژیم و بەقتل رسیدن دو تن از کولبران زحمتکش کرد با نیروهای سرکوبگر رژیم درگیر شدند. مردم در اعتراض بە این اقدام جنایتکارانەی رژیم درصدد بودند در مقابل فرمانداری این شهر تجمع کردە و تا شناسایی و دستگیر شدن عملان تیراندازی و کشتە شدن این دو کولبر بە اعتصاب دست بزنند. اعتراض کنندگان  با سردادن شعار علیە جنایات رژیم خواستار پایان کشتار کولبران و بازداشت عاملان این جنایات شدند. نیروهای رژیم با تجمع نیروهای گارد ویژە و دیگر نیروهای سپاە و با استفادە از گاز اشک‌آور و تیراندازی درصدد متفرق ساختن مردم معترض برآمدند. با این حال بە گزارش کمیسیون تشکیلات حزب دمکرات کردستان درگیری میان مردم و نیروهای مسلح رژیم در حوالی فرمانداری و خیابان اماکن این شهر روی دادەاست.

در این گزارش بە نقل از شاهدان عینی آمدەاست با بەخشونت کشیدە شدن این حرکت اعتراضی و تیراندازی از سوی نیرهای انتظامی، مردم نیز با استفادە از چوب و سنگ، بە مقابلە با نیروهای رژیم پرداختند. وضعیت شهر بانە ناآرام است و بیشتر مغازەهای شهر بە حالت تعطیل درآمدەاند. بر اساس آخرین گزارشی کە از سوی کومیسیون تشکیلات حزب دمکرات کردستان بە مرکز خبر کردکانال رسیدەاست پس از تیراندازی نیروهای سرکوبگر رژیم تنی چند از مردم زخمی شدە و  تعداد دیگری نیز بازداشت شدەاند.

از سوی دیگر بە گزارش منابع خبری حسن امینی حاکم شرع کردستان نیز در واکنش بە کشتە شدن دو کولبر کرد در منطقەی”هنگە‌ژال” بانە و اعتراضات مردم این شهر با صدور بیانیەای ضمن محکوم کردن کشتار کولبران توسط نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، از همەی مردم کردستان  شخصیت‌های مذهبی و سیاسی خواستەاست در برابر اینگونه اقدامات غیراسلامی و غیرانسانی و غیرقانونی موضعی قاطع و شفاف گرفته و بی‌تفاوت نباشند.

در بخش دیگری از این بیانیه این شخصیت مذهبی گفتەاست روی سخنم با مسئولین حکومتیِ مدّعی مسلمانی است، از پایین ترین تا بالاترین آنان بخصوص مسئولان قضائی و انتظامی که : جلو تکرار اینگونه حوادث خونین را بگیرید، و آمران و عاملان این مورد اخیر و موارد مشابه قبلی را مجازات نمایند تا درس عبرتی باشد برای دیگران.

ازسوی دیگر فعالان مدنی دو شهر سنندج و مریوان ضمن حمایت از حرکت اعتراضی مردم شهر بانە، کشتار کولبران کردستان توسط نیروهای مسلح رژیم را قویأ محکوم کردند.

شایان ذکر است بامداد دوشنبە دوتن کولبر کرد بە اسامی قادر بهرامی و حیدر فرجی در منطقەی مرزی “هنگەژال” مورد هدف تیراندازی نیروهای مسلح رژیم قرار گرفتند و بە قتل رسیدند.