Kurdistan Democratic Party
KDP-IRAN
Kurdistanukurd
وبسایت مرکزی حزب دمکرات کردستان
شنبە ۲۹ دی ۱۳۹۷ | 19/01/2019 | ساعت:

اشتغال ۷۵ هزار نفر بە کولبری در کردستان

30/10/2017 | 16:20:40
+A
-A

کولبری شغلی کاذب است کە بسیاری از مردم مناطق مرزی کردستان بە دلایل مختلف ازجملە بیکاری، فقر و تنگدستی و نبود فرصت‌های شغلی بدان روی آوردەاند. آمار دقیقی از کولبران کردستان در دست نیست، با این وصف بە گفتە رسول خضری، نماینده سردشت و پیرانشهر در مجلس رژیم ۷۵ هزار کولبر در کردستان وجود دارند کە از این تعداد  ۲۰ هزار نفر آنها در حوزەهای انتخابی وی ساکن هستند.

 

رسول خضری نماینده سردشت و پیرانشهر در مجلس در بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات با اعلام اینکە ٧٥ هزار کولبر در کردستان بە کولبری اشتغال دارند اظهار داشت در حال حاضر معابر کولبری از طرف کشور عراق مسدود شده است و کولبران نمی‌توانند در معابر مخصوص تردد کنند. او گفت “معبر از سمت ایران باز است، اما تا مرز رسمی باز نشود، اجازه نمی‌دهند که کولبران تردد کنند، متاسفانه در حال حاضر کولبری در این مرزها متوقف شده است”. این در حالی است کە طی دو هفتەی اخیر چندین تن از کولبران کرد در مناطق مرزی در حین تردد از سوی نیروهای مسلح رژیم هدف تیراندازی قرار گرفتە و کشتە و مجروح شدەاند. از سوی دیگر نیروهای مسلح مستقر در مناطق مرزی در پی برگزاری همەپرسی اقلیم کردستان گذرگاەهای مرزی را مسدود ساختند و عملأ تردد کولبران در معابر مرزی متوقف گردید.

نماینده سردشت و پیرانشهر همچنین نسبت به پدیده کولبران دانش‌آموز هشدار داد و گفت: “کولبرانی هستند که بعد از مدرسه اقدام به این کار می‌کنند و ما با بحران کولبران دانش آموز و از دست رفتن آنها نیز مواجه هستیم.” سخنان رسول خضری در حالی است کە علاوە بر نوجوانان دنش‌آموز، فارغ‌التحصیلان دانشگاهی نیز در میان جمعیت کولبران دیدە می‌شوند

رسول خضری در اسفند ماە گذشتە نیز گفته بود با موافقت وزارت کار، کولبران از نیمه دوم فروردین سال ۱۳۹۶ زیر پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار می‌گیرند. هر چند این طرح در عمل بە اجرا درنیامد با این وصف بە گفتەی فعالان کارگری کردستان طرح بیمه کولبران را تنها “مُسکنی” بر درد خانواده‌های کولبران است.