Kurdistan Democratic Party
KDP-IRAN
Kurdistanukurd
وبسایت مرکزی حزب دمکرات کردستان
دوشنبە ۳۰ مهر ۱۳۹۷ | 22/10/2018 | ساعت:

برگزاری مراسم یادبود شهیدان شب یلدا در قرارگاه‌ مرکزی حزب دمکرات

21/12/2017 | 16:14:23
+A
-A

روز پنجشنبە ٣٠ آذرماە بە مناسبت نخستین سالگرد شهادت شماری از کادرها و پیشمرگان حزب دمکرات کردستان و دو تن از پیشمرگان اقلیم کردستان در شب یلدا توسط مزدوران رژیم جنایت‌پیشەی جمهوری اسلامی، مراسمی با شرکت صدها تن از کادرها و پیشمرگان حزب و خانوادەهایشان و همچنین شماری از نمایندگان احزاب و سازمان‌های سیاسی کردستانی، در سالن اصلی گرارگاە دفتر سیاسی حزب دمکرات کردستان برگزار گردید.

این مراسم با ترنم سرود ملی “ای‌رقیب” و یک دقیقە سکوت بەپاس گرامیداشت یاد شهدای شب یلدا، رفقا علی قویتاسی، وهاب میرخضری، ارسلان عباس‌نیا، سالارباقری و ناصر کریمی و تمامی شیهدان گلگون کفن حزب و خلق آغاز شد، سپس پیام دفتر سیاسی از سوی رفیق مصطفی مولودی دبیرکل حزب دمکرات کردستان قرائت گردید.

در پیام دفتر سیاسی با اشارە بە این جنایت رژیم جمهوری اسلامی آمدەبود انفجار تروریستی شب یلدا رویدادی جانگداز و خسرانی بزرگ بود  از همان ابتدا معلوم بود این جنایت توسط مزدوران جمهوری اسلامی طراحی و بە اجرا گذاشتە شدەاست. این رژیم تروریستی از بدو برروی کار آمدن سیاست حذف فیزیکی مخالفان سیاسی خود را در پیش گرفتە است. اگر اعدام دستجمعی جوانان کرد در پادگان سنندج و اعدام‌های گروهی فرزندان خلق کرد در شهرهای کردستان و ترور سرگرد عباسی در شورای نظامی شهر مهاباد در سال ٥٩ آغازگر جنایات جمهوری اسلامی بودند، در ادامە می‌توان رد پای این رژیم جنایت پیشە را در انجام ترور و خلق جنایات در تمامی ایران، کردستان، ئاسیا، اروپا و حتی آمریکای لاتین پیدا کرد. اعمال تروریستی سردمداران جمهوری اسلامی حتی بە قبل از بەقدرت رسیدن این رژیم برمی‌گردد. رهبران این رژیم کتمان نمی‌کنند کە در دوران سلطنت خاندان پهلوی نیز دست بە اقدامات ترقریستی زدەاند. علی‌اکبر هاشمی رفسنجانی، از طراحان و تصمیم‌گیرندگان ترور دکتر قاسملو و دکتر شرفکندی در وین اتریش و برلین آلمان و صدها تن از کادرها و پیشمرگان حزب دمکرات و دیگر احزاب و سازمان‌های ایرانی و کردستانی، با افتخار اذعان می‌داشت کە اسلحەای کە حسنعلی منصور با آن بە قتل رسید، توسط وی بە محمد بخارایی دادەشدەود.

در بخش دیگری از پیام دفتر سیاسی با اشارە بە محکومیت همیشگی جمهوری اسلامی بە دلیل نقض شدید حقوق بشر از سوی محافل و مجامع بین‌المللی و سازمان‌های مدافع حقوق بشر آمدەبود سالی نیست سازمان‌های مدافع حقوق بشر این رژیم را محکوم نکنند و رأی دادگاە میکونوس در محکومیت تمامیت رژیم جمهوری اسلامی بە دلیل ترور دکترصادق شرفکندی، سند انکار ناپذیر تروریست بودن این رژیم جنایت‌پیشە است.

در خاتمەی پیام دفتر سیاسی، رفیق مصطفی مولودی دبیرکل حزب دمکرات کردستان برای مقابلە با سیاست‌های سرکوبگرانە جمهوری اسلامی و جنایات و ترفندهای این رژیم خواستار اتحاد عمل احزاب وسازمان‌های سیاسی کردستان شد و تأکید کرد بدون اتحاد و همبستگی قادر نخواهیم بود در برابر سیاست ارتجاعی و اقدامات جنایتکارانەی جمهوری اسلامی بە مقابلە برخیزیم.

در ادامەی این مراسم و پس از خواندن چند سرود حماسی از سوی گروە هنری حزب دمکرات کردستان، پیام شورای دمکراسیخواهان ایران از سوی رفیق سیامک قویپنجە قرائت گردید و درپی آن پیام حزب دمکرات کردستان ایران از طرف آقای دارا ناطق خواندە شد.

در ادامە زندگینامەی شهیدان شب یلدا از طرف رفیق خدیجە معذور قرائت گردید. در خاتمە چند سرود کردی از طرف هنرمندان گروە هنری حزب اجرا گردید. شایان ذکر است بعدازظهر همان روز شمار کثیری از کادرها و پیشمرگان بە همراە خانوادەهای حزب دمکرات در آرامگاە شهیدان حزب حاضر شدند و تاج گل بر مزار آنان نهادند.