Kurdistan Democratic Party
KDP-IRAN
Kurdistanukurd
وبسایت مرکزی حزب دمکرات کردستان
دوشنبە ۲۹ بهمن ۱۳۹۷ | 18/02/2019 | ساعت:

قتل یکی دیگر از بازداشت‌شدگان کرد در زندان

27/02/2018 | 15:45:52
+A
-A

دژخیمان رژیم جنایت پیشەی جمهوری اسلامی بار دیگر یکی از فرزندان برومند خلق کرد را تحت شکنجە بە قتل رسانیدند. این هشتمین بازداشت‌شدە اعتراضات اخیر در کردستان است کە در زندان جان می‌سپارد.

یکی دیگر از بازداشت‌شدگان اعتراضات مردمی اخیر در کردستان تحت شکنجە بازجویان رژیم بە قتل رسید بە گزارش منابع داخلی و شبکەهای اجتماعی روز یکشنبە ششم اسفندماە ادارە اطلاعات ایلام بە خانوادە یکی از بازداشت شدگان اخیر این شهر بە نام طالب بساطی اعلام کردە است کە فرزندشان در زندان جانش را از دست دادە و بیایید جنازەاش را تحویل بگیرد.

طالب بساطی اهل ملکشاهی ایلام کارمند بیمارستان و متاهل بود. وی در خلال اعتراضات دیماە گذشتە از سوی نیروهای سرکوبگر رژیم بازداشت و بە محل نامعلومی منتقل گردید. در جریان تفتیش منزل نامبردە مأموران رژیم پرچم کردستان را کشف و ضبط کردند. نیروهای اطلاعات در هنگام تفتیش منزل این جوان کرد بە خانوادەاش گفتەاند کە وی بە اتهام فیلم برداری از تجمحات اعتراضی و ارتباط با رسانەهای وابستە بە احزاب کردستانی بازداشت شدە است.

قرار است امروز سەشنبە جنازە این قربانی دست استبداد بە خانوادەاش تحویل دادەشود. ادارە اطلاعات خانوادە طالب بساطی را تهدید کردە است در صورتی کە این خبر رسانەای شود اجازە برگزاری مراسم تدفین و فاتحەخوانی بە آنها دادە نخواهد شد.

این هشتمین بازداشتی کرد است کە درزندان و تحت شکنجە دژخیمان رژیم بە قتل می‌رسد. در سنندج ٥ تن در کرماشان دو بازداشتی و با احتساب این آخرین قربانی دست استبداد هشت تن از فرزندان خلق کرد توسط جلادان رژیم بەقتل رسیدند. در جریان اعتراضات تودەهای مردم ایران بە استبداد حاکم قریب بە ٣٠ تن از بازداشت شدگان در شهرهای مختلف ایران تحت شکنجە بەقتل رسیدند. این در حالی است کە هزاران تن از مردم معترض در جریان سرکوب اعتراضات بازداشت شدند.