Kurdistan Democratic Party
KDP-IRAN
Kurdistanukurd
وبسایت مرکزی حزب دمکرات کردستان
یکشنبە ۵ خرداد ۱۳۹۸ | 26/05/2019 | ساعت:

حمایت مرکز همکاری احزاب کردستان ایران از اعتصاب بازاریان کردستان

19/04/2018 | 16:38:36
+A
-A

پس از گذشت پنجمین روز از اعتصاب بازاریان و کاسبکاران در شهرهای بانە، مریوان، جوانورد، سقز، پیرانشهر،سردشت و مهاباد  بە بستە شدن مرزهای کولبری در این مناطق از کردستان و در راستای دفاع از حقوق شهروندان کرد و حمایت از ابتدایی‌ترین نیازشان کە همان امکان کار و کسب درآمد جهت تامین نیازهای اولیەی زندگی برای خود و خانوادەهایشان است، مرکز همکاری احزاب کردستان ایران بیانیەای را منتشر نمود.

مرکز همکاری احزاب کردستان ایران با انتشار بیانیه‌ای ضمن حمایت از مطالبات بازاریان معترض در کردستان، مقاومت و اراده‌ی آنان را ارج نهاد.

همچنین این مرکز از مردم سایر مناطق کردستان ایران خواست کە از بازاریان در شهرهای بانه، سقز، مریوان، جوانرود، سردشت، مهاباد و پیرانشهر حمایت کنند.

این تشکل سیاسی، ادامه اعتصاب بازاریان و حمایت سایر شهرهای کردستان از اعتصاب بازاریان را ضامن تحقق مطالبات بازاریان اعتصابی اعلام کرد.

مرکز همکاری احزاب کردستان ایران در بخش دیگری از این بیانیه بە فقر مردم کردستان و منبع ارتزاق آنان  کە همان کولبری در مرزها است اشارە نمود و تصریح داشت کە رژیم جمهوری اسلامی تحت عنوان مبارزه با کالای قاچاق سال به سال خشونت علیه کولبران را افزایش داده است.

کولبران در مناطق مرزی کردستان با خطراتی چون  انفجارمین ، سقوط از ارتفاع، تیراندازی نیروهای انتظامی و سپاه، بازداشت، زندان، شکنجە و ضرب و شتم توسط ماموران حکومتی مواجە هستند.

همچنین در خبری دیگر از کردستان و در ارتباط با حمایت از اعتراضات بازاریان، دانشجویان دانشگاه پیام‌نور مریوان با انتشار بیانیه‌ای حمایت خود را از مطالبات بازاریان اعتصابی در کردستان اعلام نمودند.