Kurdistan Democratic Party
KDP-IRAN
Kurdistanukurd
وبسایت مرکزی حزب دمکرات کردستان
دوشنبە ۲۹ بهمن ۱۳۹۷ | 18/02/2019 | ساعت:

تداوم اعتصابات بازاریان شرق کردستان

28/04/2018 | 19:47:35
+A
-A

اعتصاب بازاریان و کاسبکاران مشاغل وابستە بە مرزهای کولبری در شرق کردستان همچنان ادامە داشتە و بەنوبەی خود از لحاظ شاخص‌های خاص این اعتراض مدنی و صنفی، مورد توجە همەجانبەی کنشگران مدنی در داخل و خارج از ایران قرار دارد.

پس از گذشت دوهفتەی تمام از اعتصاب کاسبان و بازاریان بە بستە شدن مرزهای شرق کردستان و در پی آن بیکار شدن حدود هفتادهزار تن از کولبران و کاسبان کە منبع ارتزاقشان بە کار و تجارت در این مرزها بستگی دارد همچنان شاهد بی‌توجە مسئولان در این امر هستیم.

در این راستا بازاریان سقز برای چندمین بار متوالی در اعتراض به بستن مرزها دست به اعتصاب زدند.

امروز شنبه هشتم اردیبهشت‌ماه، بازاریان سقز در اعتراض به بستن مرزها و وضعیت بد معیشتی مجددا دست به اعتصاب زدند.

لزام بذکر است این اعتصابات در حالی انجام می‌شود کە بازاریان بشدت از سوی اداراتی چون اماکن و اطلاعات تحت فشار و تهدید قرار دارند.

در همین رابطه نیز، اعتصاب بازاریان بانه وارد چهاردهمین روز خود شده و بازاریان بر اعتصاب سراسری تا تحقق مطالبات خود تاکید دارند.

اعتصاب بازاریان کردستان در سایه بی‌توجهی مسئولان حکومت ایران استمرار دارد و فشارها و تهدیدات نهادهای اطلاعاتی برای پایان دادن به اعتصاب بازاریان نتیجه‌ای را در پی نداشته است.

از روز یکشنبه بیست و ششم فروردین‌ماه، بازاریان و اصناف شهرهای بانه و جوانرود در اعتراض به بسته شدن بازارچه‌های مرزی و افزایش تعرفه‌های گمرکی اعتصاب و به مرور گسترده‌تر شد و شهرهای مریوان، سقز،سردشت، پیرانشهر و مهاباد  به این اعتصاب پیوستند.

مردم معترض در این مناطق همچنان خواستار رسیدگی بە خواستەهای مشروع و شهروندی خود می‌باشند و با اعتصاب بە شکل نافرمانی مدنی سعی در احقاق حقوق خود را دارند