Kurdistan Democratic Party
KDP-IRAN
Kurdistanukurd
وبسایت مرکزی حزب دمکرات کردستان
دوشنبە ۲۹ بهمن ۱۳۹۷ | 18/02/2019 | ساعت:

مراسم درگذشت یکی از هواداران حزب دمکرات کردستان

19/05/2018 | 15:12:05
+A
-A

بمناسبت درگذشت برادر یکی از پیشمرگان حزب دمکرات بر اثر سانحەی رانندگی، مراسمی در مقر اصلی حزب، با هدف تسلی خاطر بازماندگان خانوادەی این هوادار حزب برگزار شد.

روز جمعە ٢٨ اردیبهشت ماه ١٨ مە ٢٠١٨، ” کمال جوانمیری ” برادر ” “طهمورس جوانمیری” از پیشمرگان حزب دمکرات کردستان براثر سانحە‌ی رانندگی در شهرستان دالاهو جان خود را از دست داد.
در این راستا مراسمی جهت دلجویی از پیشمرگەی حزب “طهمورس جوانمیری” با حضور دبیرکل، اعضای دفتر سیاسی و کادرو پیشمرگان حزب دمکرات کردستان بعمل آمد.
در این مراسم “شورش شهبازی” ضمن اشارە بە مشکلاتی کە رژیم برای اقلیت یارسان استان کرماشان بعمل آوردە است مختصری در خصوص پیروان این آیین بیان داشتە و از خانوادەی نامبردە از سوی حزب دمکرات کردستان دلجویی نمود.
شایان ذکر است ” کمال جوانمیری ” در دورەی خدمت اجباری دراستان اصفهان بە دلیل داشتن عکس‌هایی از برادر پیشمرگەاش بە اطلاعات کرماشان معرفی و از سوی این سازمان با فشارهای زیادی در خصوص تسلیم نمودن برادرش مواجە گردید و در این راستا بهمراە اعضای خانوادە چندین روز در بازداشتگاە اطلاعات بازداشت شد.