Kurdistan Democratic Party
KDP-IRAN
Kurdistanukurd
وبسایت مرکزی حزب دمکرات کردستان
دوشنبە ۲۹ بهمن ۱۳۹۷ | 18/02/2019 | ساعت:

یازدهمین سالروز تاسیس کردکانال

07/08/2018 | 14:57:44
+A
-A

مراسمی در مرکز دفتر سیاسی “حزب دمکرات کردستان” با حضور جمعی از کادر و پیشمرگان حزب و همچنین اعضا، مدیران و مسئولان شبکەی کردکنال گرد هم جمع شدە و ضمن گرامی داشت یازدهمین سال تاسیس این رسانە بە تحلیل و بررسی، نقاط قوت و ضعف کردکانال نیز پرداختند.

امروز ١٦ مردادماه سال ١٣٩٧، ١١ سال از تاسیس رسانەی ” کردکانال” کە صدا وتصویر و زبان حال حزب دمکرات کردستان میباشد گذشت.
طی مراسمی خودمانی و بدور از تجملات کە بە همین مناسبت و در مقر دفتر سیاسی ” حزب دمکرات کردستان ” برگزار شد، ابتدا ” هژیر عبداللە پور” مدیر این شبکە ضمن تبریک و ارج نهادن از زحمات تمامی دست اندکاران این مجموعە و مخاطبانش در کردستان گفت: هرچند کە این رسانە از ابتدا با مشکلاتی در زمینەی امکانات مواجە بود، اما باهمت و روحیەی مبارزانەی اعضاء، کارکنان و مدیران، این شبکە توانستە علاوە بر انتقال سیاست‌های حزب بە منازل تک تک شهروندان کردستان، نقشی کارا و موثر در زندە نگاه داشتن ادب، فرهنگ، محیط زیست، معرفی آثر تاریخی، برملا نمودن سیاست‌های رژیم جمهوری اسلامی، شکوفا نمودن زبان کردی و بطور کلی بالابردن سطح آگاهی بینندە داشتە باشد.
در ادامەی این مراسم دبیر کل حزب دمکرات کردستان ” مصطفی مولودی” نیز ضمن قدردانی از زحمات دست‌اندکاران این شبکە بە بررسی نقاط قوت و ضعف این رسانە و مقایسەی آن با ” رادیو صدای کردستان ” پرداخت و با اشارە بە اینکە کردکانال این پتانسیل را داراست کە همچون سال‌های اوج رادیو صدای کردستان نقشی تاثیرگذار در جامعەی امروز را داشتە باشد گفت، این رسانە در بجای آورد رسالت خود کە انتقال سیاست‌های حزب و همچنین کمک بە شکوفا نمود ادب و هنر و همچنین زبان کردی است موفق ظاهر شدە و در این خصوص هم اشارە نمود کە اگر فرصت آن باشد در کردستان ایران نظر سنجیی در راستای رسانەهای کردی موجود بعمل آید بیگمان کردکانال یکی از موفق‌ترین‌ها از دید مردم خواهد بود.
او همچنین از نقش این شبکە همچون حلقەای میان حزب، مردم و بە نحوی تشکیلات و مدیریت هواداران و اعضای حزب یاد نمودە و آن را موفقیت‌آمیز خواند.
ایشان در ادامە سخنانش بە این نکتە اشارە نمود کە: ارزش کردکانال تنها در ابلاغ سیاست‌های حزب نیست بلکە در واقع بخشی از موفقیت این رسانە در انعکاس نظرات و خواستەهای مردم کردستان نیز میباشد، کورد کانال در مقابل سیستمی بزرگ، مبارزەای بزرگ انجام دادە و با انتشار ظلم‌هایی کە رژیم در حق ملت کرد داشتە است در واقع حقایقی از جامعە را منعکس مینماید کە خواست ملت و صدای کردستان است.
“مصطفی مولودی” با اشارە بە اینکە تنها زمانی انتقاد شکل میگیرد کە حرکت و فعالیتی باشد گفت: این انتقادات از کردکانال باعث توجە بیشتر مدیران این شبکە بە امور حرفەای رسانە و بالا بردن سطح کیفی برنامەها شدە و از آن استقبال نمود.