Kurdistan Democratic Party
KDP-IRAN
Kurdistanukurd
وبسایت مرکزی حزب دمکرات کردستان
دوشنبە ۳ تیر ۱۳۹۸ | 24/06/2019 | ساعت:

آزادی موقت یک زندانی سیاسی کرد در سردشت

10/10/2018 | 11:29:36
+A
-A

یک زندانی سیاسی کرد در شهر سردشت بە نام کریم اعمد پور از اهالی روستای “بیوران سفلی” پس از پایان مراحل بازجویی و تنظیم پروندە، با تودیع وثیقە و تا زمان برگزاری دادگاە از سوی دستگاە قضایی ازاد شد.
اتهام نامبردە ارتباط با احزاب کرد مخالف نظام عنوان شدەاست.
بە گزارش منابع خبری روز ۲ مهر ۱۳۹۷، کریم احمدپور بدون ارائه‌ی برگه‌ی قضایی در حوالی خیابان فرهنگ از سوی نیروهای وزارت اطلاعات بازداشت و جهت بازجویی به بازداشتگاههای امنیتی این اداره منتقل گردید.
شایان ذکر است پس از موشکباران “قلعەی دمکرات’ توسط سپاە پاسداران رژیم و کشتە و مجروح شدن دەها تن از مبارزان حزب دمکرات کردستان و همچنین اعدام همزمان تنی چند از زندانیان سیاسی کرد، کە اعتصاب سراسری شهرهای کردستان جهت محکومیت این اقدامات جنایتکارانە را در پی داشت، دەها تن از شهروندان کرد در شهرهای مختلف کردستان اعضار و بازداشت شدند.