Kurdistan Democratic Party
KDP-IRAN
Kurdistanukurd
وبسایت مرکزی حزب دمکرات کردستان
یکشنبە ۳ شهریور ۱۳۹۸ | 25/08/2019 | ساعت:

محکومیت یک سال حبس برای یک فعال زیست محیطی

06/12/2018 | 10:09:53
+A
-A

دستگاە قضایی رژیم یک فعال زیست محیطی کرد را بە یک سال حبس محکوم کرد. بە گزارش منابع خبر شعبه چهارم دادگاه تجدید نظر سنندج نعیم محمدپور را کە پیشتر از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب این شهر به اتهام اقدام علیه امنیت ملی، ارتباط با یکی از احزاب کردی به دو سال زندان محکوم شده بود، با یک سال تخفیف روانەی زندان کرد.
این فعال زیست محیطی دارای بیماری حاد قلبی می باشد که بنا به نظر پزشکان تحمل شرایط زندان را ندارد. از سوی دیگر فرزند خردسال وی هم دچار اختلال ذهنی است و بایستی تحت کنترل و مراقبت مداوم باشد.
این زندانی سیاسی دیماە سال گذشتە با تودیع وثیقه یکصد و پنجاه میلیون تومانی از زندان مرکزی سنندج آزاد شدەبود. گفتنی است در جریان اعتراضات تودەهای مردم ایران و کردستان در دیماە گذشتە تا کنون صدها تن از شهروندان کرد احضار بازداشت و محاکمە شدند کە بعضأ احکام سنگین دریافت کردند.