Kurdistan Democratic Party
KDP-IRAN
Kurdistanukurd
وبسایت مرکزی حزب دمکرات کردستان
پنجشنبە ۲۷ دی ۱۳۹۷ | 17/01/2019 | ساعت:

انتخاب حزب دموکرات کوردستان بە عضویت دائم شورای انترناسیونال سوسیالیست

08/07/2015 | 17:24:10
+A
-A

اجلاس سالانەی شورای سازمان انترناسیونال سوسیالیست با شرکت هیئتی بلندپایه از حزب دموکرات کوردستان در مقر سامان ملل واقع در نیویورک آغاز و در این نشست سالانە حزب دموکرات کوردستان بە عضویت دائم شورای انترناسیونال سوسیالیست درآمد.
روز دوشنبه پانزدهم تیرماه نشست سالانەی شورای سازمان انترناسیونال سوسیالیست با سخنرانی لوئیس آلایا دبیرکل سوسیالیست انترناسیونال شروع بکار کرد. بعد از وی نیز رئیس سازمان سوسیالیست انترناسیونال”جورج پاپادرو” سخنانی در خصوص مسئله ی اقتصاد و تروریزم و چندین موضوع دیگر جهانی را برای شرکت کنندگان در این اجلاس ایراد کرد.
نخستین سخنران اصلی این نشت هیمن هورامی، نماینده حزب دموکرات کوردستان عراق بود کە در خصوص مسئلەی جنگ داعش و مبارزەای که کرد با این گروه تروریستی می کند و نیز لزوم همکاری بیشتر جهانی با کردها در جنگ داعش و رسیدگی بە مشکلات آوارەگان جنگ سخنرانی کرد.
در بخش دیگری از این نشت، نماینده حزب اتحاد دموکراتیک”ابراهیم مسلم” از کورستان سوریه بە ارائەی بحثی تحت عنوان مبارزه کورد علیه داعش پرداخت. این نمایندەی حزب اتحاد دموکراتیک از جوامع جهانی خواستار آن شد به درخواست‌و مطالبات برحق کورد در سوریه پاسخ دهند ‌ با حمایت از نیروهای غرب کوردستان در مقابله و از میان برداشتن گروه تروریستی همکاری لازم را بعمل آورند.
در حاشیه ی این اجلاس، مصطفی شلماشی با جورج پاپاندرو و لوئیس آلایا و خانم وفا مسئول بخش زنان در سازمان انترناسیونالیست و چندین شخصی سیاسی دیگر دیدار و گفتگو کرد. در جریان این گفتگوها، مصطفی شلماشی در خصوص وضعیت ایران در مورد نقض حقوق بشر رژیم جمهوری اسلامی بحث و تبادل نظر نمود.
در ادامه، شلماشی با همە طرف‌ و احزاب کردی که در این اجلاس حضور یافته بودند دیدار و گفتگو کردە و در جریان نشستهای احزاب کردی، مصطفی شلماشی و همین هورامی در مورد اتفاق نظر احزاب کردی به ویژه در مورد آن مباحثی که مربوط به کورد می‌گردد، تاکید کردند.
در خاتمه نخستین روز این اجلاس، از سوی معاون دبیرکل سازمان ملل بحثی در مورد وضعیت اقتصادی جهان و ترور و مهاجرت جمعی به خصوص بعد از ظهور گروه تروریستی داعش به حضار در این اجلاس ارائه شد.
در برنامەی روز دوم برگزاری این اجلاس و بعد از پیام لوئیس آلایا دبیرکل سازمان انترناسیونال سوسیالیست، گزارش کمیته اجرائی و اقتصادی این سازمان قرائت و پس از آن نیز کمیته نظارت بر اصول و مبانی اغین سازمان گزارش ویژه ی خود را در مورد چگونگی عملکرد و نشست های شورا را ارائه و متعاقبأ نیز گزارش بخش محیط زیست نیز قرائت گردید. همچنین در جریان این اجلاس حزب دموکرات کردستان بە عضویت دائم این سازمان بین المللی پذیرفته شد.
در بخش دیگر از برنامەی کار دومین روز نشست ای اجلاس سالانه ی شورای انترناسیونال سوسیالیست، سعدی احمد پیره عضو دفتر سیاسی اتحادیه ی میهنی کوردستان گفتاری با تاکید بر سه محور”مبارزه با داعش، نیاز کورد به کمک جهانی و حمایت از کورد در مبارزه علیه داعش” ایراد کرد.
مصطفی شلماشی عضو دفتر سیاسی حزب دموکرات کوردستان و سرپرست هیئت شرکت کننده در این اجلاس نیز، گفتار حزب دموکرات کوردستان را ارائه داد.
ایشان با تقدیر از رئیس و دبیرکل و تمامی اعضاء این سازمان در مورد موافقت با عضویت حزب دموکرات کوردستان همچون عضو دائمی در سازمان انترناسیونال سوسیالیست چنین تصمیمی را موفقیتی برای حزب دموکرات کردستان و خلق کرد در شرق کوردستان عنوان کرد.
عضو دفتر سیاسی حزب دموکرات کردستان”مصطفی شلماشی” بطورکلی درمورد مسئله ی کورد به ویژه وضعیت بغرنج کورد در شرق کوردستان و مبارزه ی حزب دموکرات کوردستان بحث کرد.
بخش با اهمیت در سخنان مصطفی شلماشی اشاره ای به مبارزه ی دشوار خلق کورد و احزاب و سازمانه ی پیشاهنگ این خلق به ویژه حزب دموکرات کوردستان علیه تروریزم دولتی که طی چند دهه بعمل آوردەاند، بود.
وی با اشاره به تروریسم دولتی در ایران و حمایت و دست داشتن رهبران این رژیم در تروردگراندیشان و مخالفان خود، بە ترور رهبران حزب دموکرات کردستا دکتر عبدالرحمان قاسلمو و دکتر صادق شرفکندی توسط جمهوری اسلامی اشارە کرد و گفت: ترور این دو رهبر کود، نمونه ی بارز و غیرقابل انکار از تروریست بودن رژیم اسلامی ایران است.
بعد از مصطفی شلماشی، ابراهیم خضری نماینده حزب کوله ی زحمتکشان کوردستان، گفتاری را در خصوص وضعیت کورد بطورکلی به ویژه در ایران را بیان داشت. نامبرده نیز در مورد ترور و قتل و عام کورد توسط رژیم جمهوری اسلامی بحث و بطور مستقیم به ترور دکتر قاسلمو و شرفکندی اشاره و این دو ترور را نمونه ای از ترور بین المللی ذکر کرد.
همچنین در روز دو م و پایانی این اجلاس، هیئت اعزامی حزب دموکرات کوردستان با نمایندگان احزاب و سازمانهای سوسیالیست سایر کشورها منجملە نماینده سوسیالیستهای کشور مکزیک، یونان، قبرس، سوئد، بلژیک و همچنین حزب سوسیالیست ایالات متحده ی آمریکا دیدار و گفتگو کرد.
گفتنی است کە هیئت شرکت کننده حزب دموکرات کوردستان در این اجلاس متشکل از مصطفی شلماشی عضو دفتر سیاسی و مسئول کمیته ی خارج از کشور حزب همراه با کامران بالنور و خبات ابراهیم پور بود.