Kurdistan Democratic Party
KDP-IRAN
Kurdistanukurd
وبسایت مرکزی حزب دمکرات کردستان
یکشنبە ۲۷ بهمن ۱۳۹۸ | 16/02/2020 | ساعت:

کشتە و مجروح شدن چند کولبر کرد

08/10/2019 | 13:58:35
+A
-A

در ادامە تیراندازی نیروهای مسلح رژیم بسوی کولبران و کاسبکاران کرد در مناطق مرزی کردستان روز سەشنبە ١٦ مهرماە دستەای از کولبران در کمین نیروهای مسلح رژیم افتادە و یکی از کولبران بە ضرب گلولەی نیروهای رژیم جانش را از دست داد.
خبرگزاری هنگاو در این خصوص خبر داد نیروهای مسلح مستقر در روستای ”سورە گویژ“ سردشت، بە سوی دستەای از کولبران آتش گشودەاند. در نتیجە این تیراندازی یک کولبر با هویت ”آزاد“ اهل روستای ”میر شیخ حیدر“ جانش را از دست دادە است.
طبق این گزارش کولبر بە قتل رسیدە دارای همسر و دو فرزند است.
این گزارش هویت یکی از کولبران زخمی شدە را “محسن” عنوان کردە است و از هویت دیگر کلوبران مجروح اطلاعی در دست نیست.