Kurdistan Democratic Party
KDP-IRAN
Kurdistanukurd
وبسایت مرکزی حزب دمکرات کردستان
یکشنبە ۱۱ خرداد ۱۳۹۹ | 31/05/2020 | ساعت:

تداوم بازداشت شهروندان در کردستان

02/12/2019 | 00:05:37
+A
-A

طبق اخبار رسید بە مرکز اطلاع‌رسانی حزب دمکرات دستگاه‌های امنیتی رژیم برای سرکوب اعترضات آتی در شهرهای کردستان، بە فعال‌سازی و سازماندهی مجدد نهاد موسوم بە ” خواهران زینب” نمودەاند.

طبق اخبار رسیده به مرکز اطلاع رسانی حزب دمکرات کردستان، نهادهای امنیتی رژیم جهت بازداشت و ارعاب زنان و دختران در شهرهای کردستان ایران، مرکزی موسوم بە “خواهران زینب” از زیرمجموعەهای سازمان بسیج را فعال‌تر کردە و بە شمار نیروهای این نهاد سرکوبگر افزودە است.
گفتنی است این امر در راستای بخشی از دستورهای ضمنی علی خامنەای رهبر رژیم مبنی بر افزایش کارکرد و گسترش حوزەی اختیارات بسیج در ایران است.
بازداشت زنان و دختران در کردستان در حالی است که، فرمان سرکوب اعتراضات اخیر در کردستان پیشتر از سایر مناطق دیگر در ایران از سوی جمهوری اسلامی داده‌ شده‌بود و بیشترین آمار شهدای اعترضات اخیر نیز در شهرهای کردستان ایران بوده‌است.
رژیم پس از اعتراضات اخیر در ایران دچار ترس نسبت به از سرگیری اعتراضات به شیوه‌ی وسیعتر شده‌است.
در همین رابطە جانشین فرمانده سپاه پاسداران طی سخنانی اعتراف کرده بود که این اعتراضات در چهل سال اخیر سابقه نداشته‌است. برخی دیگر از مقامات رژیم و نهادهای امنیتی از جملە وزارت اطلاعات نیز از سرگیری اعترضات را بسیار نزدیک و گستردەتر از قبل پیش‌بینی کردەاند.
این دست اقدامات و افزایش فشارها بر شهرهای کردستان اگرچە سابقەای بە درازای طول عمر رژیم جمهوری اسلامی دارد اما اینبا از حیث گستردگی و نوع سازماندهی بسیار متفاوت‌تر و همزمان خشن‌تر خواهد بود.
گزارش‌های رسیدە از شهرهای کردستان حاکی از سرکوب گستردە و شکنجەی بازداشت شدگان در اعترضات آبان است و برخی از منابع خبری جان‌باختن شماری از بازداشت شدگان زیر شکنجە را تایید کردەاند؛ اما آنچە حائز اهمیت است محقق نشدن خواستەهای معیشتی تودەهای مردمی است ، چراکە هیچ یک از خواستەهای معترضان چە در کردستان و چە در ایران محقق نشدە و رژیم تنها با سرکوب و خفقان تودەهای مردم تلاش در مهار نارضایتی‌ها دارد، عملی کە بە باور کارشناسان نتیجەی عکس داشتە و می‌توان صحت این تحلیل را در شمار جانباختگان هفتەی آخر آبان دید.