Kurdistan Democratic Party
KDP-IRAN
Kurdistanukurd
وبسایت مرکزی حزب دمکرات کردستان
جمعە ۲۴ مرداد ۱۳۹۹ | 14/08/2020 | ساعت:

برگزاری مراسم روز “پیشمرگ و پرچم” کردستان در شهر کویە

17/12/2019 | 13:31:50
+A
-A

حزب دمکرات کردستان روز ٢٥ آذرماە مراسم باشکوهی را بە مناسبت روز پیشمرگ و پرچم کردستان، دو یادگار ماندگار جمهوری کردستان، در شهر کویە در اقلیم کردستان عراق برگزار کرد.
این مراسم با ترنم سرود ملی “ای رقیب” و یک دقیقە سکوت بەپاس گرامیداشت شهدای کردستان آغاز گردید. سپس یک قطعەی ادبی بدین مناسبت از سوی ژینا پاکدامن دکلمە گردید.
در پی آن رفیق خالد عزیزی دبیرکل حزب دمکرات کردستان پیرامون روز پیشمرگ و پرچم کردستان از منظر تاریخی و اهمیت این دو یادگار پر ارزش جمهوری کردستان بە ایراد سخن پرداخت. ایشان در بخشی از سخنان خود با اشارە بە وضعیت بحرانی ایران، خاورمیانە و احتمالات پیش‌رو، بە نقش احزاب کردستان و آیندەی کردستان ایران و نقش پیشمرگ کرد در رویدادهای آیندە پرداخت و تصریح کرد، پیشمرگان کردستان، این فرزندان فداکار و نستوە خلق کرد هموارە آمادەاند در میدان مبارزە برای تحقق اهداف والا و مشروع خلق کرد جانفشانی کنند.
در ادامە کاک خالد عزیزی بە اعتراضات آبان‌ماە تودەهای مردم ایران و کردستان علیە رژیم خودکامەی جمهوری اسلامی اشارە کرد و خاطرنشان ساخت این رژیم قادر نیست با سرکوب و کشتار خلق‌های ایران، موج اعتراضات برحق مردم را برای همیشە مسکوت نماید و تردیدی نیست در برابرارادەی مردم جان بەلب رسیدەی ایران بە زانو درخواهد آمد.
متعاقب اظهارات دبیرکل حزب، سرود “پیشمرگ دمکرات” از سوی گروە هنری حزب سرودە شد.
سپس قطعە شعری از سوی رسول سلطانی بدین مناسبت و در توصیف جایگاە “پیشمرگ” دکلمە گردید.
در بخش دیگری از این مراسم رفیق حسن قادر حسن‌زادە، از اعضای دفتر سیاسی و کمیسیون پیشمرگ حزب دمکرات کردستان طی سخنانی بە بیان روز پیشمرگ و نقش پیشمرگان در مبارزات خلق کرد طی بیش از هفت دهەی اخیر پرداخت و تصریح کرد این پیکار پیوستە و مداوم پیشمرگان فداکار حزب و خلق بودەاست کە توانستە موجودیت و موقعیت خلق کرد و حزب دمکرات کردستان را پاس بدارد.
در پی آن سرود “بژی بژی، ای پێشمرگە”، زندەباد زندەباد پیشمرگ، از سوی گروە هنری حزب خواندە شد. پایان‌بخش مراسم روز پیشمرگ و پرچم کردستان، چند ترانەی دلاویز کردی بود کە از سوی جوان هنرمند کاروان حکیم‌زادە خواندەشد.