Kurdistan Democratic Party
KDP-IRAN
Kurdistanukurd
وبسایت مرکزی حزب دمکرات کردستان
چهار شنبە ۱۳ فروردین‌ ۱۳۹۹ | 01/04/2020 | ساعت:

شهادت یکی از اعضای حزب دمکرات کردستان در کرماشان

19/01/2020 | 07:53:01
+A
-A

کمیسیون تشکیلات حزب دمکرات کردستان در خصوص شهادت یکی از اعضای حزب در کرماشان بیانیەای منتشر نمود.
با نهایت تاسف اعلام میداریم کە در ادامەی سرکوب و کشتار معترضان آبان‌ماه در ایران و کردستان، پوریا ناصری‌خواه، معروف بە آگری، از اعضای حزب دمکرات کردستان در شهر کرماشان جان خود را از دست دادە و بە خیل شهدای راە آزادی ملتمان پیوستە است.
شهید پوریا ناصری‌خواه، دانشجوی رشتەی عمران، روز ٢٥ آبان‌ماه سال جاری، بە اتهام شرکت در تظاهرات ضد رژیم، از سوی نیروهای امنیتی در کرج بازداشت شد.
شهید پوریا بدون اینکە بتواند در خصوص بازداشت خود بە خانوادەاش اطلاعی بدهد و یا از حق دادرسی و داشتن وکیل بهرمند شود، در نتیجەی شکنجەهای جلادان خامنەای در یکی از بازداشتگاه‌های رژیم در کرج جان خود را از دست داد.
طی این مدت پیگیر‌های خانوادەی شهید پوریا ناصری‌خواە راە بجایی نبردە و تمامی نهادهای سرکوبگر و امنیتی رژیم بازداشت و مرگ وی را تکذیب کردند.
حال آنکە پس از گذشت بیش از بیست روز از جانباختن این فرزند خلق کرد، پیکر بی‌جان شهید پوریا از سوی نهادهای امنیتی بە خانوادەاش تحویل دادە شدە و بە آنان هشدار دادەاند کە بە هیچ وجە حق برگزاری هیچگونە مراسم عزاداری برای فرزندشان را ندارند.
شهید پوریا ناصری‌خواە فرزند علیمراد، متولد سال ١٣٧١ خورشیدی در کرماشان، دانشجوی رشتەی عمران و مشغول سپری کردن آخرین سال تحصیل خود در در این رشتە بود.
شهید پوریا دقیقا یک سال پیش بە صفوف اعضای حزب دمکرات کردستان در داخل ایران پیوست و افتخار قرار گیری در صف مبارزان راە آزادی را کسب کرد.
شهید پوریا دانشجویی زیرک و یکی از اعضای فعال و دلسوز حزب بود کە متاسفانە دستگاه سرکوب و کشتار رژیم جمهوری اسلامی مانع شد تا این فرزند خلق کرد مجال خدمت بیشتر بە ملت و میهن خود را داشتە باشد.
بدین منظور کمیسیون تشکیلات حزب دمکرات کردستان مراتب تسلیت خود را آراستەی خانوادەی شهید پوریا ناصری‌خواە، تمامی خانوادەی پیشمرگان حزب دمکرات و مردم میهن پرست کرماشان می‌کند.
یاد و خاطر شهید پوریا ناصری‌خواە و تمامی شهدای کردستان گرامی باد و راهشان پر رهرو.
حزب دمکرات کردستان
کمیسیون تشکیلات
مورخ ٢٨ دی‌ماه سال ١٣٩٨