Kurdistan Democratic Party
KDP-IRAN
Kurdistanukurd
وبسایت مرکزی حزب دمکرات کردستان
جمعە ۲۴ مرداد ۱۳۹۹ | 14/08/2020 | ساعت:

برگزاری کنفرانس سالانەی شورای دمکراسی‌خواهان ایران

09/02/2020 | 12:40:16
+A
-A

روز شنبە ١٩ بهمن‌ماە کنفرانس سالانەی شورای دمکرادسی‌خواهان ایران با شعار “براندازی جمهوری اسلامی از طریق جنبش‌های مردمی” با حضور رهبران ١٤ حزب و سازمان سیاسی ایرانی و کردستانی، از جملە حزب دمکرات کردستان برگزار شد. در این کنفرانس رفیق خالد عزیزی دبیرکل حزب دمکرات کردستان بە ایراد سخن پرداخت.
کاک خالد عزیزی در سخنرانی خود ضمن بررسی جامع شرایط ایران و موقعیت لرزان جمهوری اسلامی متذکر گردید اعتراضات تودەهای مردم ایران ادامە خواهد داشت و مردم هزینەی آن را خواهند پرداخت واکثریت مردم ایران خواستار سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی هستند و این رژیم جایگاهی در میان خلق‌های ایران ندارد و آنچە موجب بقای جمهوری اسلامی شدەاست نیروهای سرکوبگر رژیم و خفقان حاکم است.
در بخش دیگری از سخنانش دبیرکل حزب تصریح کرد تنها اپوزیسیون بودن نمی‌تواند جوابگوی شرایط کنونی باشد و باید برای فاز پس از جمهوری اسلامی و تشکیل نظام سیاسی آیندە ایدە و برنامە داشت.
رفیق عزیزی متذکر شد نظام سیاسی متمرکز با توجە بە چند ملیتی‌بودن ایران شکست خوردە و باید قدرت و حاکمیت غیر متمرکز و بر اساس قبول تنوعات ملی، فرهنگی و دیگر تفاوت‌ها استقرار یابد.