Kurdistan Democratic Party
KDP-IRAN
Kurdistanukurd
وبسایت مرکزی حزب دمکرات کردستان
جمعە ۲۴ مرداد ۱۳۹۹ | 14/08/2020 | ساعت:

بە سوی گرامیداشت ٧٥ـمین سالگرد تأسیس حزب دموکرات کوردستان

25/07/2020 | 22:03:25
+A
-A

در روز ٢٥ مردادماه، مردم کوردستان ٧٥ـمین سالگرد تأسیس حزب ملی و محبوب خود، حزب دموکرات کوردستان را جشن می‌گیرند.

حزب دموکرات کوردستان طی این ٧٥ سال مقاطع مختلفی را پشت سر نهادە، بر بسیاری از مشکلات فائق آمدە، ضربات بسیاری را متحمل شدە، دستاوردهای ارزشمند و تاریخی و در عین حال ماندگاری را برای ملت خود کسب کردە، دچار اشتباه و نواقص نیز گشتە؛ اما میدان مبارزە را رها نکردە و همچنان پرچمدار مبارزەی آزادیخواهانە و ملی ملت کورد است.

افتخارات این حزب نە تنها در بعد تاریخی آن، بلکە امروزە نیز تشکیل دهندەی شناسە و هویت ملت کورد محسوب می‌شود، از تأسیس جمهوری کوردستان تا بە کسب کلیەی ارزش‌هایی کە هم‌اکنون معرف این ملت در جهان است، همچون نیروی پیشمرگ، سرود ملی و پرچم و بسیاری دیگر از ارزش‌های میهنی و دموکراتیک کە حزب دموکرات کوردستان بانی و مؤسس آنان بودە است. مردمی بودن حزب دموکرات کوردستان و برنامە و اهداف آن کە دلیل اصلی ٧٥ سال تداوم و اعتماد ملت کورد می‌باشد، از بزرگ‌ترین سرمایەها و افتخارات حزب دموکرات کوردستان محسوب می‌شود.

در ٧٥ـمین سالیاد تأسیس حزب دموکرات، بە مردم کوردستان اطمینان می‌بخشیم کە با ارادەای محکم، و ایمان و اعتقادی راسخ بە پیروزی، راه اهداف مردمان کوردستان را می‌پیماییم و با تکیە بر اعتماد مردم، این قافلە را بە سرمنزل مقصود رساندە و موفقیت و پیروزی بزرگ‌مان را جشن خواهیم گرفت.

درود بر یاد و خاطرات شهید پیشوا قاضی محمد، مؤسس حزب دموکرات و نخستین رئیس جمهوری کوردستان

درود بر روان پاک شهدا کە با خون خود این عزت گران‌بها را برای ملت خود بە ثبت رسانیدند

درود بر مردم کوردستان، حامی و پشتیبان همیشگی اعتماد حزب دموکرات

پیروزی از آن مبارزە و کوشش حزب دموکرات کوردستان، حزب تمامی آحاد مردم کوردستان

 

هیأت برگزاری ٧٥ـمین سالیاد تأسیس حزب دموکرات کوردستان