Kurdistan Democratic Party
KDP-IRAN
Kurdistanukurd
وبسایت مرکزی حزب دمکرات کردستان
شنبە ۲۸ مهر ۱۳۹۷ | 20/10/2018 | ساعت:

شرکت هیاتی از حزب دموکرات در نشست شورای اینترناسیونال سوسیالیست

02/07/2016 | 22:24:31
+A
-A

با شرکت هیاتی از حزب دموکرات کردستان نشست سازمان سوسیالیست اینترناسیرنال در کشور سوئیس و در شهر ژنو برگزار شد.
این نشست طی روزهای جمعه و شنبه،١١ و ١٢ تیرماه در مقر سازمان ملل متحد و با شرکت هیاتی از حزب دموکرات کردستان به ریاست مصطفی شلماشی، عضو دفتر سیاسی حزب دموکرات کردستان برگزار شد.
نشست اخیر سازمان سوسیالیست اینترناسیرنال با سخنرانی جورج پاپاندروو، دبیرکل سازمان سوسیالیت اینترناسیونال و چند دقیقه سکوت به یاد قربانیان تروریسم آغاز بە کار کرد.
پاپاندرو در سخنان خود با اشارە بە جدایی بریتانیا از اتحادیە اروپا گفت در دنیایی که روز بە روز جهانی‌تر می شود، کشورهای هستند که دیگر نمی‌خواهند مسئولیت بیشتری بر عهده بگیرند و این با رسالت سازمان سوسیالیست اینترناسیونال منافات دارد که با جهانبینی خاص خود حاضر بە نقش‌آفرینی در تمامی عرصەهای جهانی بودە و در موقع ضرور نیز آمادەی اتخاذ تصمیماتی در چارچوب منطقەای می‌باشد.
در ادامه این نشست لویس ایالا، دبیرکل سازمان انترناسیونالی سوسیالیست به وضعیت احزاب عضو در این سازمان پرداخت و سخنان خود را در رابطە با بحران اقتصادی جهان و محیط زیست ادامە داد و گفت اتخاذ تصمیماتی در خصوص نابرابری و فقر جهانی بخشی از عملکرد این سازمان بودە است.
در ادامەی این نشست مایکل مولیر، از طرف سازمان ملل متحد به تبیین تحولات مهم جهانی پرداخت و گفت: همە برای رسیدن به هدفهای مهم و پایدار باید بە اصول صلح و حقوق بشر پایبند باشیم.
در ادامه این نشست نمایندگان احزاب کردستان کاک مصطفی شلماشی، عضو دفترسیاسی حزب دموکرات کردستان؛ کاک سعدی احمد پیرە؛ عضو دفترسیاسی حزب اتحادیه میهنی کردستان؛ کاک هیمن هەورامی، عضو رهبری پارت دموکرات کردستان؛ کاک صالح مسلم، رئیس مشترک پارت دموکرات و کاک بابان الیاسی از حزب دمورات کردستان ایران سخنانی را ایراد کردند.
کاک مصطفی شلماشی در سخنانش با اشاره به وضعیت کرد در ایران و خاورمیانه گفت:کرد تنها نیروی نظامی در منطقە است کە در برابر تروریسم جهانی ایستادە و در واقع دارد از همه جهان دفاع میکند. وی گفت بە جاست کە در این باره همە بە حمایت از کردها برخیزیم.
عضو دفتر سیاسی حزب در ادامه بە نقض حقوق بشر در ایران، روند رو بە رشد اعدام و سرکوب زندانیان سیاسی، نبود هیچ گونە آزادی در کردستان پرداخت و بە عنوان مصداق این وضعیت از محمد صدیق کبودوند نام برد.
عضو دفتر سیاسی حزب دموکرات کردستان در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص ترور و صلح از سوسیالیست انترناسیونال خواست بە حزب دمکرات کردستان کمک کند تا بار دیگر پروندەت ترور دکتر قاسملوو را در دادگاه بە جریان اندازد.
لازم به ذکر است هیات حزب دموکرات کردستان در حاشیه این نشست با نمایندگان احزاب سیاسی و مسئولان دولتی کشورهای شرکت کنندە دیدار کردند.