تماس
Kurdistan Democratic Party
KDP-IRAN
Kurdistanukurd
وبسایت مرکزی حزب دمکرات کردستان
دوشنبە ۲۹ مرداد ۱۳۹۷ | 20/08/2018 | ساعت:

تماس

تلفن و ایمیل برخی از ارگانهای حزب دمکرات کردستان جهت تماس
ارگانهاتلفنایمیل
وبسایت "کوردستان و کورد"٠٠٩٦٤٧٥٠١٣٣٧٣٣٨info@kurdistanukurd.com
تلفزیون کردکانال٠٠٩٦٤٧٧٠٧٦١٦٣٣١info@kurdch.tv
کمیسیون تشکیلات٠٠٩٦٤٧٥١٠٥١٩٥٦٨kdp.tashlikat@gmail.com
دبیرخانە حزب دمکرات کردستان٠٠٩٦٤٧٤٨٠٢٦٢١٦٠ - ٠٠٩٦٤٧٧١٠٢٣٢٥٤٤ ٠٠٩٦٤٧٥٠٣١٥٩٠٦kdpsecretariat@gmail.com