اجرای حکم شلاق یک فعال مدنی در شهر سنندج

حکم شلاق “فواد عنایتی” در دادگاە سنندج بە اجرا در آمد. “فواد عنایتی” کە از فعالان مدنی شهر سنندج می‌باشد، بە دلیل مشارکت در تجمعات در حمایت از مبارزات مردم “روژاوا”، توسط مأموران اطلاعات دستگیر و بازداشت شده، و بە دنبال آن از سوی شعبەی ١ دادگاه انقلاب سنندج بە ٧٢ ضربە شلاق محکوم شدە … ادامه خواندن اجرای حکم شلاق یک فعال مدنی در شهر سنندج

Add New Playlist