Kurdistan Democratic Party
KDP-IRAN
Kurdistanukurd
وبسایت مرکزی حزب دمکرات کردستان
دوشنبە ۲۹ بهمن ۱۳۹۷ | 18/02/2019 | ساعت:

تحریم کردن انتخابات ایران ازطرف اتحاد برای دموکراسی در ایران

06/05/2017 | 15:33:18
+A
-A

گروه اتحاد برای دموکراسی در ایران، از نیروهای دموکراسی‌خواه و کنشگران سیاسی خواست که در انتخابات ریاست جمهوری مشارکت نکنند.

این بیانیە گروە سیاسی روز گذشتە ١٥ اردیبهشت ١٣٩٦ که در آن با اشاره به نظارت استصوابی شورای نگهبان تأکید می‌شود انتخابات در جمهوری اسلامی”«هیچ‌گاه عادلانه و منصفانه نبوده است” منتشر کرد.

در ادامە این بیان نامە آمدە است، اگر در گذشته، شرکت در انتخابات به معنای گزیدن بین بد و بدتر بود، امروزه اما، واقعیات نشان می‌دهند که انتخابات معنای حداقلی خودش را هم از دست داده است و رقابت بین جناح‌های محدود درون نظام نیز دیگر امکان‌پذیر نیست.

انتخابات در جمهوری اسلامی ابتدا با نظارت استصوابی به گردش قدرت در دایره تنگ ملتزمان وفادار به ولایت فقیه محدود شد و سپس در چند دوره اخیر با کاربرد مهندسی انتخابات، تقلب سازمان‌یافته و دست بردن هر چه بیشتر در آرا برای کنترل نتیجه آن، به یک انتخاباتب نمایشی از پیش طراحی شده تبدیل شده است.

اتحاد برای دموکراسی در ایران،عنوان کرد: باید تلاش کرد با بسیج جامعه مدنی و همبستگی نیروهای خواهان استقرار دموکراسی زمینه‌های برگزاری یک انتخابات آزاد واقعی در ایران فراهم گردد، وقت آن است که دموکراسی‌‌خواهان از حالت واکنشی نسبت به عملکرد رژیم دست بکشند و خود ابتکار سیاسی را به دست گیرند.

این گروە سیاسی درپایان بەتحریم انتخابات جمهوری اسلامی ایران از طرف احزاب سیاسی شرق کوردستان وهمچنین بە سخنان شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل،کە گفتە است نامزدهای تأییدصلاحیت‌شده انتخابات ریاست جمهوری ایران کارنامه حقوق بشری قابل قبولی ندارد اشارە کرد.

“اتحاد برای دموکراسی در ایران” شماری از فعالان سیاسی مخالف جمهوری اسلامی در خارج از کشور آن را بنیان گذاشته‌اند، در رأس اهداف خود انتخابات آزاد در کشور را پی می‌گیرد.