Kurdistan Democratic Party
KDP-IRAN
Kurdistanukurd
وبسایت مرکزی حزب دمکرات کردستان
جمعە ۱ تیر ۱۳۹۷ | 22/06/2018 | ساعت:

افزایش پدیدەی “کودک همسری”و “دختران مطلقە”

16/07/2017 | 15:57:20

در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی ناهنجاری‌های اجتماعی در همەی زمینەها رو بە افزایش است. از جملەی این ناهنجاری‌ها افزایش پدیدەی “کودک همسری” و ” دختران ١٥ سالە مطلقە” است. بر اساس آخرین تغییرات قانون مدنی جمهەری اسلامی، حداقل سن ازدواج برای دختران ۱۳ سال و برای پسران ۱۵ سال است، اما در این قانون پیش‌بینی شده ازدواج زیر این سنین با “اذن ولی” و “تشخیص دادگاه صالح” ممکن است.
بە گزارش خبرگزاری ایلنا پروانە سلحشوری رئیس فراکسیون زنان مجلس رژیم با اشاره به وجود پدیده‌های “کودک همسری” و “دختران ۱۵ ساله مطلقه” از تلاش این فراکسیون برای افزایش حداقل سن ازدواج دختران از ۱۳ سال به ۱۵ سال خبر داد.
بر اساس آمارها سالانه حدود ۴۰ هزار دختر زیر ۱۵ سال در ایران ازدواج می‌کنند و بیش از هزار دختر زیر ۱۵ سال طلاق می‌گیرند.
سلحشوری اعلام کرد که از مرکز پژوهش‌های مجلس، درخواست کرده تا درباره “پدیده کودک‌همسری” تحقیق کند تا مشخص شود، این موضوع بیشتر در کدام مناطق کشور وجود دارد و علت‌های آن چیست. بە گفتەی این نمایندە مجلس فقر و اعتقادات مذهبی برخی خانواده‌ها از جمله دلایل ازدواج کودکان زیر ۱۵ سال در ایران است.
بر اساس آمار ثبت احوال ایران، در نه ماهه اول سال گذشته، ۲۹ هزار و ۷۱۰ دختر زیر ۱۵ سال ازدواج کرده و ۸۷۱ دختر زیر ۱۵ سال طلاق گرفته اند.
در سال ۹۴ نیز ۳۷ هزار و ۷۱۷ دختر زیر ۱۵ سال ازدواج کرده و هزار و ۲۴۹ دختر زیر ۱۵ سال طلاق گرفته بودند.
بە گزارش این خبر گزاری سال گذشته نیز برخی از نمایندگان زن مجلس از تلاش برای تغییر قوانین دختران زیر ۱۵ سال سخن گفته بودند با این حال مینو اصلانی، رئیس بسیج، ممنوع کردن ازدواج دختران زیر ۱۳ سال را مخالف “آموزه‌های دینی” و در تضاد با “فطرت انسانی” خوانده و تنها رسیدن به “بلوغ شرعی” را برای ازدواج کافی دانسته بود.