Kurdistan Democratic Party
KDP-IRAN
Kurdistanukurd
وبسایت مرکزی حزب دمکرات کردستان
یکشنبە ۳ تیر ۱۳۹۷ | 23/06/2018 | ساعت:

سخنان مایک پمپئو در خصوص اقدامات جمهوری اسلامی

13/09/2017 | 15:43:07

رژیم جمهوری اسلامی روبط بسیار حسنەای با حکومت خودکامەی کرە شمالی دارد و گفتە شدەاست جمهوری اسلامی در راستای پیشبرد بەنامەهای موشکی خود از تکنوکوژی کرە شمالی سود می‌برد. از سوی دیگر مایک پمپئو رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا “سیا” گفتەاست رژیم جمهوری اسلامی  با کره شمالی و شبه‌نظامیان القاعده همکاری‌های نزدیکی دارد.

رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا “سیا” در گفتگو با شبکەی خبری فکس نیوز با ابراز تردید در پایبندی رژیم جمهوری اسلامی بە توافق هستەای “برجام” و با اشارە بە گسترش برنامەهای موشکی این رژیم کە بزعم وی و دولت آمریکا ناقض برجام است، تصریح کرد: ترامپ همواره به‌طور شفاف اعلام کرده که ارزشی برای برجام قائل نیست و من فکر می‌کنم که اغلب اعضای کابینه او نیز همین نظر را داشته باشند.

مایک پمپئو در خصوص سیاست‌های جمهوری اسلامی پس از امضای توافق برجام، با اشارە بە مداخلات این رژیم در کشورهای منطقە شدت بخشیدن بە بحران‌های جاری گفتەاست؛ اقدامات آشوبگرانە و سواستفادەی این رژیم از بحران‌های منطقەای و جهانی، از زمانی که “برجام” میان این رژیم و گروە ١+٥ بە امضا رسید بطور قابل توجهی افزایش یافته است. او با اشارە بە گسترش آزمایش موشک‌های دوربرد، فعالیت شبه‌نظامیان وابسته به رژیم جمهوری اسلامی  در عراق و تقویت گروە تروریستی حزب‌الله لبنان در سوریه و لبنان تصریح کرد، جمهوری اسلامی در رفتار و سیاست‌های خودکامەی خود جری‌تر از گذشتە شدەاست.

رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا در این مصاحبە بە همکاری نزدیک این رژیم با گروەهای تروریستی اشارە نمودە و گفتەاست این تنها حزب‌اللە لبنان، حماس و یا شورشیان حوثی در یمن نیستند کە از حمایت جمهوری اسلامی برخوردارند، بلکە این رژیم از سویی بە حمایت از گروەهای شیعە در کشورهای منطقەی خلیج فارس می‌پردازد و از سوی دیگر با طالبان و القاعدە نیز در ارتباط است. سخنان این مقام آمریکایی در حالی است کە مقامات دولت افغانستان بارها جمهوری اسلامی را بە حمایت نظامی از طالبان متهم کردەاند.