Kurdistan Democratic Party
KDP-IRAN
Kurdistanukurd
وبسایت مرکزی حزب دمکرات کردستان
چهار شنبە ۲۸ آذر ۱۳۹۷ | 19/12/2018 | ساعت:

ادامە اعتراضات مردمی در شهرهای ایران

01/01/2018 | 16:27:38
+A
-A

بەموازات گسترش اعتراضات مردمی در شهرهای ایران، اقدامات سرکوبگرانەی نیروهای امنیتی نیز شدت گرفتەاست. بە گزارش منابع داخلی طی اعتراضات مردمی در روز یکشنبە و برخورد خشن و ضرب و شتم ماموران امنیتی در شهرستان اراک، دست‌کم ۸۰ تن بازداشت و ۴ تن نیز زخمی شدند.

به گزارش خبرگزاری ایلنا، یک مقام مسئول در اراک با اشارە بە بازداشت این تعداد از مردم معترض گفتەاست در جریان تظاهرات مردم بە اماکن دولتی نیز خساراتی وارد آمدەاست.

در چهارمین روز از این اعتراضات گسترده، شهرهای مختلف ایران از جمله در تهران، بوشهر، ایذه، بندرعباس، شیراز، اراک، زنجان، ساوه، ملایر، دورود، شهرکرد، گرگان، ارومیه، سمنان، خرم آباد، آمل، هشتگرد، تنکابن، بهشهر، کرج، بهبهان، کاشان، سنندج و ابهر برگزار شدند.

در سنندج برغم تجمع نیروهای امنیتی جهت جلوگیری از برپایی اعتراضات مردمی، صدها تن از ،مردم بستوە آمدە از وضعیت حاکم در خیابان ششم بهمن و سەراە صفری گرد آمدند و علیە سردمداران رژیم شعار سردادند.

در شهر ایذە در خوزستان نیز مردم لر بختیاری‌ بە خیابان‌ها آمدند و برضد رژیم جمهوری اسلامی  و شخص خامنەای شعار سردادند. بە گزارش شبکەهای اجتماعی نیروهای امنیتی برای سرکوب مردم معترض و متفرق کردن آنان بە تجمع مردم یورش بردند و کوشیدند با تیراندازی هوایی و گاز اشک‌آور و ضرب و شتم مردم، این تجمع اعتراضی را سرکوب نمایند؛ ولی مردم بە مقابلە برخاستند و توانستند نیروهای سرکوبگر رژیم را بە عقب نشینی وادارند و کنترول شهر را در دست گرفتند. بە گزارش منابع داخلی در جریان درگیری خونین با نیروهای سرکوبگر رژیم در شهر ایذە دست‌کم هشت تن از تظاهرکنندگان کشتە و بیش از یکصد نفر نیز مجروح شدەاند. ناآرامی‌ها همچنان ادامە دارد و مردم ایذە کە کنترول تمامی مراکز حکومتی را در دست گرفتەاند، از سایر شهرهای لرستان و بختیاری خواستەاند بە یاری آنان بشتابند.

شامگاە یکشنبە با وجود تجمع پرشمار نیروهای ضد شورش رژیم در شهرهای مختلف کشور تجمعات اعتراضی در شهرهای تهران، کرج، تویسرکان، همدان، اراک، ساوه، آمل، ساری، بهشهر، شهرکرد، باغملک، قزوین، آبیک، محمدیه و نیز خرم‌دره در استان زنجان روی دادند. گزارش‌ها حاکی از آن است کە نیروهای سرکوبگر رژیم دەها تن از مردم معترض را بازداشت کردەاند.

از سوی دیگر منابع خبری داخلی و  شبکەهای اجتماعی گزارش دادند کە بعدازظهر دوشنبە یازدهم دیماە، مردم در اطراف میدان انقلاب، خیابان‌های حوالی دانشگاە، پارک لالە و بولوار کشاورز تجمع کردند و نیروهای سرکوبگر رژیم سعی در بازداشت و متفرقکردن آنان نمودند و درگیری‌هایی روی دادەاست.